Detail projektu

Využití nelineární akustické spektroskopie založené na deterministickém šumu pro zjištění materiálových defektů

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Dosavadní ultrazvuková spektroskopie je založena na vysílání jediného respektive dvou budících signálu. Signál procházející poškozeným materiálem způsobuje roztahování a smršťování trhlin, což se projeví v zachyceném frekvenčním spektru. Předběžné testy ukázaly, že i deterministickým šumem, který obsahuje mnoho frekvenčních složek, je možné zjistit materiálové defekty. Testování deterministickým šumem má velký potenciál k vytvoření komplexnější představy o stupni poškození testovaných vzorků.

Označení

FAST-J-15-2650

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Carbol Ladislav, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Martinek Jan, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyziky
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

CARBOL, L.; MARTINEK, J.; ŠTEFKOVÁ, D. Correct Choice of Maximum Length Sequence in Nondestructive Testing. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 280-287. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J.; VOJKŮVKOVÁ, P. Influence of Transducer Coupling in Ultrasonic Testing. In NDT in Progress 2015 VIIIth International Workshop. The e-Journal of Nondestructive Testing. Praha: Brno University of Technology, 2015. p. 23-29. ISBN: 978-80-214-5262-6. ISSN: 1435-4934.
Detail

CARBOL, L. Signal Processing With Force Window. In Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technickév Brně, Fakulta stavební, 2016. p. 270-270. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

CARBOL, L. Nondestructive Testing at Chalmers University of Technology. In NDT konference v České republice 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav fyziky, 2015. p. 56-59. ISBN: 978-80-214-5315-9.
Detail

CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J. Transfer Characteristic Of An Ultrasonic Transducer. In NDT for Safety / Defektoskopie 2015. Praha: Vysoké učení technické v Brně se spolupráci s Českou společností pro NDT, 2015. p. 9-14. ISBN: 978-80-214-5280-0.
Detail