Detail projektu

Stanovení rekalibračních intervalů hladinoměrných snímačů měřicích systémů proteklého množství odpadních vod

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Podstatou projektu je sběr a vyhodnocení dat z vybraných hladinoměrných snímačů instalovaných v laboratorních podmínkách a in-situ a porovnání tak skutečných a měřených vzdáleností, jež jsou následně použity pro výpočet průtoku, resp. proteklého objemu vody u měřicích systémů využívajících vzdouvací objekty typu žlab či ostrohranný přeliv. Na základě zjištěných dat a jejich vyhodnocení bude snahou stanovit tzv. rekalibrační intervaly.

Označení

FAST-J-15-2755

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hamouz Vladimír, Ing. - hlavní řešitel
Žoužela Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V. Stanovení rekalibračních intervalů hladinoměrných snímačů měřicích systémů proteklého množství odpadních vod. 2016.
Detail