Detail projektu

Testování navrhované metodiky hodnocení technického stavu vodovodů

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Řešitel v rámci disertační práce navrhl jednotnou metodiku hodnocení technického stavu (TS) vodovodů a na ní založených 5 modulů pro hodnocení TS čerpacích stanic, přiváděcích řadů,vodojemů, vodovodních sítí a rozvodných řadů. Podstatou projektu je komplexní testování metodiky a modulů na reprezentativním vzorku reálných vodárenských objektů včetně provedení citlivostní analýzy, testování různých metod stanovení vah ukazatelů a faktorů jednotlivých modulů, úprav modulů a jejich opětovného testování.

Označení

FAST-J-15-2716

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M. Technical Audit of Water Supply Systems. In Water Management and Hydraulic Engineering 2015. WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. 1. Brno: Institut of Water Structures, FCE, BUT, 2015. p. 245-253. ISBN: 978-80-214-5230-5. ISSN: 2410-5910.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA METODIKY PŘEDBĚŽNÉHO HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY. In JUNIORSTAV 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 236-243. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; KUČERA, T.: TEA S; TEA S - technický audit vodovodních řadů. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)
Detail