Detail projektu

Citlivostní analýza technických ukazatelů a jejich vah při hodnocení technického stavu veřejných vodovodů

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Předmětem projektu je citlivostní analýza vlivu jednotlivých ukazatelů a jejich vah na celkové hodnocení technického stavu veřejných vodovodů. Projekt navazuje a dosavadní aktivity ústavu v této oblasti. Projekt bude vložen do projektu AdMaS UP řešeného na FAST.

Označení

FAST-S-15-2924

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Tuhovčák Ladislav, doc. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Bakrlík Marek, Ing. - spoluřešitel
Konečný Pavel, Ing. - spoluřešitel
Krupa Filip, Ing. - spoluřešitel
Kučera Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Přecechtěl Karel, Ing. - spoluřešitel
Sucháček Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tauš Miloslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M. Technical Audit of Water Supply Systems. In Water Management and Hydraulic Engineering 2015. WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. 1. Brno: Institut of Water Structures, FCE, BUT, 2015. p. 245-253. ISBN: 978-80-214-5230-5. ISSN: 2410-5910.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M. Energetický audit vodárenských systémů. Vodovod.info, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 1-4. ISSN: 1804-7157.
Detail

TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M. Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. SOVAK, 2015, roč. 24, č. 12, s. 26-29. ISSN: 1210-3039.
Detail

TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; SUCHÁČEK, T. Preliminary technical assessment of water distribution networks. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, vol. 2015, no. 2, p. 129-134. ISSN: 2336-7148.
Detail

KRUPA, F. Energetický audit vodovodů - Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2016. s. 1-66.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T. Preliminary assessment of the technical condition of water supply infrastructures. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier, 2016. p. 181-187. ISSN: 1877-7058.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA METODIKY PŘEDBĚŽNÉHO HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY. In JUNIORSTAV 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 236-243. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

KONEČNÝ, P. Technický audit veřejného vodovodu - Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2016. s. 1-71.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M. Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. Vodárenské pohľady. Bratislava, Slovenská republika: Asociácia vodárenských spoločností, 2016. s. 22-22. ISSN: 1336-6467.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M.: TEA N; TEA N - technický audit vodovodních sítí. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M.: TEA A; TEA A - technický audit vodojemů. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)
Detail

TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; KUČERA, T.: TEA S; TEA S - technický audit vodovodních řadů. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)
Detail