Detail projektu

Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem

Období řešení: 01.07.2014 — 30.06.2016

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (2014-2019)

- plně financující (2014-10-06 - nezadáno)

O projektu

Cílem řešení je vývoj nové chladicí jednotky, na přímý odpar chladiva s pohonem na plynový spalovací motor. Koncepce jednotky bude vycházet z existujícího provedení GHP jednotky Polo 100, která se dále přizpůsobí systému přímého odparu chladiva. Nová jednotka bude v provedení tepelné čerpadlo. Pohon za pomocí plynového spalovacího motoru bude umožňovat využívání spalinového tepla včetně odpadního tepla motoru a rozšíří možnost využívání tepelné energie pro ohřev užitkové vody na teplotu více jak 60 °C.

Popis anglicky
The purpose is the development of new cooling unit working with direct expansion of refrigerant -driven by gas combustion engine . The concept of the unit will be based on an existing standard design of GHP unit Polo 100, which will be further adapted to the direct expansion. The new unit will be designed as a heat pump. Using a gas engine allows utilization of waste heat (jacket water) from the engine and with the possibility of wider use of thermal energy for hot water at 60 ° C. The new concept allows installation in industrial buildings, equipped with the standard condensing unit driven by an electric motor. It will be possible to install the unit even in new buildings where the cooling device is not designed yet . The concept with a gas engine significantly minimizing cost of operation and allow for better use of energy within the building. The unit will be continuously adjustable from approximately 20 % of its output to 100 %, enabling efficient distribution of cold air into refrigerated space. The concept of the device brings the possibility of installation on existing district cooling systems, with minimal modifications to the cooling circuit. By this project will be developed first prototype - a sample and will be tested and analyzed.

Klíčová slova
chladící jednotka; tepelné čerpadlo; plynový motor, chlazení, přímý odpar

Klíčová slova anglicky
cooling unit; heat pump; gas engine; cooling; direct expansion

Označení

TA04020173

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Formánek Marian, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Horák Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- spolupříjemce (20.02.2015 - nezadáno)
Vysoké učení technické v Brně
- odpovědné pracoviště (20.02.2015 - 12.11.2018)
TEDOM a. s.
- příjemce (20.02.2015 - nezadáno)

Výsledky

LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; VLČEK, P. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 - Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem. Třebíč: Tedom a.s., 2016. s. 1-14.
Detail

HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; LINHART, J. Výrobní dokumentace - Návrh chladící jednotky. Třebíč: Tedom a.s., 2014. s. 1-15.
Detail

LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P. Výstupní protokoly z měření parametrů chladicí jednotky. Brno: 2016.
Detail

LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 - Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem. Třebíč: Tedom a.s., 2016. s. 1-10.
Detail

LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; VLČEK, P. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 - Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem. Třebíč: Tedom a.s., 2015. s. 1-39.
Detail

HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; VLČEK, P.; Tedom a.s. Vysoké učení technické v Brně: Chladící zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem. 27778, užitný vzor. (2015)
Detail

HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; VLČEK, P.; LINHART, J.; Tedom a.s. Vysoké učení technické v Brně: Chladící zařízení. 36447, průmyslový vzor. (2015)
Detail

HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; VLČEK, P.; AMBROŽOVÁ, I.; VYHLÍDALOVÁ, K.; LINHART, J.: GHP jednotky Polo 100-přímé chlazení; Funkční vzorek chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem. Zkušebna Tedom a.s.. (funkční vzorek)
Detail