Project detail

Výzkum a vývoj sanačních malt s vyšší odolností proti požárům

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Projekt se zabývá návrhem a ověřením základních parametrů nových receptur správkových hmot, u kterých je požadována zvýšená odolnost vůči extrémním teplotám. Důraz bude kladen v prvních fázích na jednotlivé složky malt separátně, tj. plnivo, pojivo, rozptýlená výztuž a polymerní modifikátory. Následně budou posouzeny kombinace synergicky působících složek v konkrétních recepturách. Pozornost se ubírá jak směrem primárních, tak alternativních surovinových zdrojů.

Description in English
The project deals with the design and verification of the basic parameters of the new formulation of repair materials, which is required to increase resistance to extreme temperatures.

Keywords
správková malta; extrémní teplota

Key words in English
repair mortar, extreme temperature

Mark

FAST-S-14-2560

Default language

Czech

People responsible

Dvořáková Michaela, Ing. et Ing. - fellow researcher
Keprdová Šárka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Keršnerová Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Melichar Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Počekajlo Václav, Ing. - fellow researcher
Záruba Jiří, Ing. - fellow researcher
Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Results

FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Selection of alternative additives and their influence on high-temperature resistance of repair mortars. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 181-184. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; FIEDLEROVÁ, M. Effect of high temperatures on microstructure of repair mortars containing artificial aggregate based on sintered ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 147-151. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Effect of different cooling conditions on the properties of composite materials with cement based matrix. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 156-163. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Influence of binder and filler modification of composite materials for extreme conditions on development in time parameters. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 164-169. ISBN: 978-3-03835-587-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; LUŇÁČEK, M.: SH-CPG; Správková hmota s vyšší odolností vůči extrémním teplotám - CPG. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail