Detail projektu

Tým specializovaného modulu Architektura města Tým specializovaného modulu Architektura města

Období řešení: 25.04.2014 — 31.12.2014

O projektu

Úkolem projektu byla podpora dvou švýcarských architektů-pedagogů vedoucích studenty magisterského studijního programu ve specializovaném modulovém ateliéru. Profesor Ivan Koleček z Lausanne a docent Jiří Oplatek z Baselu svým kontextuálním přístupem a metodikou výuky obohacují platformu vedení projektů a diplomových prací. Projekty obou skupin studentů byly průběžně hodnoceny na třech otevřených kritikách s prezentací práce studentů (klauzur, úkolů dílčích workshopů) s veřejnou obhajobou. Účast byla otevřená jednak přizvaným odborníkům (výtvarníkům, architektům, sociologům), pedagogům i ostatním studentům fakulty. Výstupy – modely i prezentační panely byly vystaveny po každém hodnocení v prostorách chodby Ústavu, následně i v působišti vedoucích učitelů ve Švýcarsku. Na vytvořenou platformu hodnocení včetně průběhu společných workshopů se zapojili i ostatní studenti a kmenoví pracovníci.

Popis anglicky
The task of the project was to support two Swiss architect - tutors leading master students in a specialized modular studio. Students projects were continuously evaluated on three open criticisms (sub-tasks, workshops) with public defence. There were participated invited experts (artists, architects, sociologists), teachers and other students of the faculty. Outputs – models and presentation panels were exposed after each evaluation and in the place of work of both head teachers in Switzerland.

Klíčová slova
vzdělávání, architektura, projekt

Klíčová slova anglicky
education, architecture, project

Označení

IRP 1/2014

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav navrhování I.
- příjemce (25.04.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2014-04-25 - 2014-12-31)

Výsledky

TOMAN, R. Smrt a život amerických velkoměst, Nestárnoucí klasika. ERA 21, 2015, č. 5, s. 10-10. ISSN: 1801-089X.
Detail

TOMAN, R. Chinese and European cultural differences and their influence on urban forms. In International Conference on East Asian Architectural Culture. Gwangju: Korean Association of Architectural History, 2015. p. 253-257.
Detail