Detail projektu

GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Cílem projektu je navázat a prohloubit získané know-how z již řešených projektů a poznatky z těchto projektů dále prohlubovat a získané teoretické předpoklady ověřit na vybraných aplikacích. Dále pak identifikovat místa možných energetických úspor a kvantifikovat dopady na životní prostředí současných řešení, popř. navržených úsporných opatření ve stavbě, údržbě a provozu výrobních strojů a zařízení. Dílčím cílem je také podporovat začlenění problematiky "zelené výroby" do jednotlivých doktorských a magisterských prací.

Označení

FSI-S-14-2401

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bradáč František, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Augste Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D. - spoluřešitel
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D., FEng. - spoluřešitel
Blecha Radim, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fedorycheva Irina - spoluřešitel
Hammer Miloš, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Holub Michal, doc. Ing., Dipl.-Ing, Ph.D. - spoluřešitel
Hromková Ivana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jankových Róbert, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Knobloch Josef, Ing., M.Sc. - spoluřešitel
Knoflíček Radek, doc. Ing., Dr. - spoluřešitel
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Kotek Luboš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kozáček Peter, Ing. et Ing. - spoluřešitel
Krbalová Maria, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kubela Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Kutálek David, Ing. - spoluřešitel
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA, FEng. - spoluřešitel
Mukhametzianova Leisan, Ph.D. - spoluřešitel
Novotný Lubomír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pavlík Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pavlík Josef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pochylý Aleš, Ing. - spoluřešitel
Simeonov Simeon, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Synek Miloš, Ing. - spoluřešitel
Šubrt Kamil, Ing. - spoluřešitel
Toman Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tůma Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tůma Zdeněk, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Turygin Andrei - spoluřešitel
Veselkov Vladimir - spoluřešitel
Vetiška Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zahálka Jiří, Ing. - spoluřešitel
Zhalo Maxym - spoluřešitel

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Výsledky

BABINEC, F.; KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P. Analýza rizik/bezpečnosti technologií v anomálních stavech. In Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2014. s. 1161-1164. ISBN: 978-80-85990-25-6.
Detail

KOTEK, L.; BABINEC, F. Kritéria přijatelnosti rizik závažné havárie - diskuze možných přístupů. In Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2014. s. 1171-1176. ISBN: 978-80-85990-25-6.
Detail

MUKHAMETZIANOVA, L. Analýza rizik a identifikace chyb obsluhy průmyslových pecí. In Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2014. s. 1181-1185. ISBN: 978-80-85990-25-6.
Detail

HOLUB, M. Zákaznické dny u DMG Mori v Bielefeldu. Praha: MM publishing, s. r. o., 2014. s. 28-29.
Detail

SIMEONOVOVÁ, I.; KNOFLÍČEK, R. BATCH SIZE OPTIMIZATION USING COMPUTER SIMULATION FOR THE PURPOSE OF STREAMLINE THE PRODUCTION AND SUSTAINING MARKET POSITION. In Sbornik dokladi ot dvadeset i treta meždunarodna naučno-techničeska konferencia. Sbornik dokladi ot dvadeset i treta meždunarodna naučno-techničeska konferencia. Sozopol: Technická univerzita Sofie, 2014. p. 1-6. ISSN: 1310-3946.
Detail

SIMEONOVOVÁ, I.; KNOFLÍČEK, R. APPLICATION OF COMPUTER SIMULATION TO INCREASE THE PRODUCTION RATE OF PICKLING LINE. MM Science Journal, 2014, vol. 20124, no. 3, p. 1-3. ISSN: 1805-0646.
Detail

BILÍK, M. Bezpečnostní systémy koupališť. In Jufos 2014. Brno: VUT, 2014. s. 74-80. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

JANKOVÝCH, R.; BUMBÁLEK, B. VÝŠKOVÉ PARAMETRY TEXTURY POVRCHU. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 106-107.
Detail

KOTEK, L.; MUKHAMETZIANOVA, L.; BLECHA, P. Zkušenosti s použitím samohodnocení bezpečnosti v průmyslu. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2014, roč. 2014, č. 3-4, s. 1-7. ISSN: 1803-3687.
Detail

KOTEK, L.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; ŠUBRT, K.; HADAŠ, Z.; BLECHA, P. Comparison of Suitability of Tracking Marks for Optical Measurement of Displacement. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 489-493. ISBN: 978-80-214-4817-9.
Detail

SIMEONOVOVÁ, I.; KNOFLÍČEK, R.;HOFMAN,R. Optimization of production orders input to manufacturing system. Curych: 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-63248-031-6.
Detail

ZAHÁLKA, J.; BRADÁČ, F.; TŮMA, J.; SYNEK, M. Assurance of Functional Safety in relation to Ecodesign of Machine Tools. In Mechatronics - Mechatronika (ME), 2014 16th International Conference on. Brno: IEEE, 2014. p. 494-498. ISBN: 978-80-214-4817-9.
Detail

TŮMA, J.; BLECHA, P.; ZAHÁLKA, J.; TŮMA, Z. Prediction method for electrical energy consumption of the machine tool in the usage stage. In Mechatronics - Mechatronika (ME), 2014 16th International Conference on. Brno: IEEE, 2014. p. 248-253. ISBN: 978-80-214-4817-9.
Detail

NOVOTNÝ, L.; DOBŘICKÝ, J.; MAREK, J. The Knowlege Management in Czech Industrial Enterprises. In IFKAD 2014 Knowledge and management models for sustainable growth. 2014. p. 1-32. ISBN: 978-88-96687-04-8.
Detail

NOVOTNÝ, L. Analytické výpočty v konstrukci CNC obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 48-51. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

NOVOTNÝ, L. Počítačová podpora pevnostních výpočtů v konstrukci strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 52-65. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

NOVOTNÝ, L. Automatická výměna nástrojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 260-273. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

NOVOTNÝ, L. Automatická výměna obrobků. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 274-285. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

NOVOTNÝ, L. Nástrojové soustavy. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 274-285. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

NOVOTNÝ, L. Ochranné kryty. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 324-331. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

NOVOTNÝ, L. Upínání obrobků. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 332-344. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

NOVOTNÝ, L. CNC vrtací a vyvrtávací stroje. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 426-447. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

NOVOTNÝ, L. Těžké obráběcí stroje. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 472-493. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

NOVOTNÝ, L. Stroje pro vysokorychlostní obrábění. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 494-513. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

NOVOTNÝ, L. Obráběcí centra s nekonvenční kinematickou strukturou. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 514-527. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

NOVOTNÝ, L. Automatizované výrobní soustavy. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 536-553. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

NOVOTNÝ, L. Zkoušení CNC obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 658-671. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Inovační proces jako nástroj trasferu VaVaI do průmyslové praxe. In Moderní formy přenosu poznatků z VV do praxe. INInet. Ostrava: INInet, 2012. s. 30-37. ISBN: 978-80-248-2686-8.
Detail

TRÁVNÍČEK, P.; VÍTĚZ, T.; KOTEK, L.; JUNGA, P. TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ BIOMASY ZA ÚČELEM ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ. TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ BIOMASY ZA ÚČELEM ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN: 978-80-7509-206-9.
Detail

TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L. Risks associated with the production of biogas in Europe. PROCESS SAFETY PROGRESS, 2015, vol. 34, no. 2, p. 172-178. ISSN: 1066-8527.
Detail

KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P.; BABINEC, F.; JUNGA, P.; MUKHAMETZIANOVA, L. Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. In TVIP 2015. Praha: CEMC, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-85990-26-3.
Detail

TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P. Data pro posuzování environmentálních rizik. In TVIP 2015. Praha: CEMC, 2015. s. 7-14. ISBN: 978-80-85990-26-3.
Detail

KOTEK, L.; MUKHAMETZIANOVA, L. Identifikace zdrojů rizik cementační pece. In TVIP 2015. Praha: CEMC, 2015. s. 15-24. ISBN: 978-80-85990-26-3.
Detail

KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P.; BLECHA, P. Accident Analysis of European Biogas Stations. Chemical Engineering Transactions, 2015, vol. 2015, no. 43, p. 1933-1938. ISSN: 2283-9216.
Detail

KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P.; BABINEC, F.; JUNGA, P.; MUKHAMETZIANOVA, L. Vliv vybraných mikroklimatických podmínek na pracovníky ve velínu. Automa, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 48-50. ISSN: 1210-9592.
Detail

KOTEK, L.; TABAS, M. Rizika spojená s provozem skladovacích technologií zkapalněných uhlovodíkových plynů. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNOSŤ - KVALITA - SPOĽAHLIVOSŤ. Košice: Technická univerzita, Strojnícka fakulta, 2015. s. 110-118. ISBN: 978-80-553-2044-1.
Detail

HOLUB, M.; VETIŠKA, J. LaserTRACER - Volumetrická přesnost obráběcích strojů. Brno: infocube s.r.o., 2014. s. 76-77.
Detail

SVOBODA, Š.; TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; MAREČEK, J.; GRODA, B. Analýza HAZOP pohybu 200litrových sudů po válečkové dráze při zpracování odpadů. Waste forum, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 97-110. ISSN: 1804-0195.
Detail

SIMEONOVOVÁ, I.; GYUROV, A.; SIMEONOV, S. Modern methods for manufacturing planning and scheduling. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 9, p. 635-639. ISSN: 1803-1269.
Detail

ZAHÁLKA, J.; BRADÁČ, F.; TŮMA, J.; SYNEK, M. Issues with Determinig of Mean Time to Dangerous Failure and Diagnostic Coverage in Safety Functions of Machine Tools. In Archive of EM2015. Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, Switzerland, 2016. p. 626-632. ISBN: 978-80-86246-42-0. ISSN: 1662-7482.
Detail

KOTEK, L.; NOSEK, A.; FIALA, A.; ZAHÁLKA, J. Comparison of Taguchi’s partial correction technique with control charts. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 3, p. 701-705. ISSN: 1803-1269.
Detail

KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P.; BABINEC, F.; JUNGA, P.; MUKHAMETZIANOVA, L. Impact of microclimate conditions on the control room personnel - case study. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 3, p. 682-685. ISSN: 1803-1269.
Detail

NOVOTNÝ, L. Analytical calculations at design of CNC machine tools. In Design of CNC Machine Tools. Prague, Czech Republic: MM publishing, 2015. p. 54-57. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

NOVOTNÝ, L. Computer support of strength calculation at design of machines. In Design of CNC Machine Tools. Prague, Czech Republic: MM publishing, 2015. p. 58-73. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

NOVOTNÝ, L. Automatic tool exchange. In Design of CNC Machine Tools. Prague, Czech Republic: MM publishing, 2015. p. 272-287. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

NOVOTNÝ, L. Automatic workpiece exchange. In Design of CNC Machine Tools. Prague, Czech Republic: MM publishing, 2015. p. 288-299. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

NOVOTNÝ, L. Tooling systems. In Design of CNC Machine Tools. Prague, Czech Republic: MM publishing, 2015. p. 300-315. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

NOVOTNÝ, L. Protective guards. In Design of CNC Machine Tools. Prague, Czech Republic: MM publishing, 2015. p. 342-351. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

NOVOTNÝ, L. Workpiece chuching. In Design of CNC Machine Tools. Prague, Czech Republic: MM publishing, 2015. p. 352-365. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

NOVOTNÝ, L. CNC drilling and boring machines. In Design of CNC Machine Tools. Prague, Czech Republic: MM publishing, 2015. p. 448-471. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

NOVOTNÝ, L. Heavy machine tools. In Design of CNC Machine Tools. Prague, Czech Republic: MM publishing, 2015. p. 500-521. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

NOVOTNÝ, L. High-speed cutting machines. In Design of CNC Machine Tools. Prague, Czech Republic: MM publishing, 2015. p. 522-541. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

NOVOTNÝ, L. Machining centres with the unconventional kinematic strucrure. In Design of CNC Machine Tools. Prague, Czech Republic: MM publishing, 2015. p. 522-541. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

NOVOTNÝ, L. Automatized production systems. In Design of CNC Machine Tools. Prague, Czech Republic: MM publishing, 2015. p. 566-583. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

NOVOTNÝ, L. Testing of CNC machine tools. In Design of CNC Machine Tools. Prague, Czech Republic: MM publishing, 2015. p. 696-710. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

NĚMCOVÁ, Z.; KOTEK, L. Quality Management Systems as an Element of Security In Manufacturing Companies. In Proceedings of 25th International-Business-Information-Management-Association Conference. Amsterdam, NETHERLANDS: 2015. p. 2064-2072. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
Detail

KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P.; JUNGA, P.; SVOBODA, Š. Risk analysis in processing of power plant radioactive sludge into low-temperature matrices. In Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. London: CRC Press, 2015. p. 3501-3506. ISBN: 978-1-138-02879-1.
Detail

KRBALOVÁ, M.; BLECHA, P. SYSTEM APPROACH TO DETERMINATION OF RESULTING GREEN HOUSE GAS EMISSIONS OF ENGINEERING PRODUCT. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. December, p. 772-777. ISSN: 1805-0476.
Detail

JANKOVÝCH, R.; WEIGL, M. MEASUREMENT-INDUCED WEAR OF ALUMINIUM ALLOY PARTS. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 735-738. ISSN: 1805-0476.
Detail

JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M.; HARČARÍK, M. BORE QUALITY OF SHOTGUN BARREL BLANKS. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 728-730. ISSN: 1805-0476.
Detail

FEDORYCHEVA, I.; HAMMER, M. A DESCRIPTION OF SAFETY TRIAD MODELS OF SAFETY CULTURE AS A TOOL IN HUMAN PERFORMANCE RESEARCH. MM Science Journal, 2015, no. 4, p. 768-771. ISSN: 1805-0476.
Detail

FEDORYCHEVA, I.; HAMMER, M. A DESCRIPTION OF METHODS AND TECHNIQUES OF SAFETY CULTURE RESEARCH. MM Science Journal, 2015, no. 4, p. 756-759. ISSN: 1805-0476.
Detail

JANKOVÝCH, R.; BUDÍK, T.; HAMMER, M.; LIPUS, T. VIBRATION DIAGNOSTICS OF HYDRAULIC ROTATOR. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 760-763. ISSN: 1805-0476.
Detail

JANKOVÝCH, R.; BUDÍK, T.; HAMMER, M. Operational Limits in Vibration Diagnostics. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2015, vol. 1, no. 393, p. 13-18. ISSN: 2194-5357.
Detail

OPOČENSKÁ, H.; HAMMER, M. CONTRIBUTION TO MAINTENENCE ISSUES IN COMPANY PRACTICE. MM Science Journal, 2015, no. 12, p. 748-755. ISSN: 1805-0476.
Detail

KUTÁLEK, D.; HAMMER, M. VIBRATION DIAGNOSTICS OF ROLLING BEARINGS USING THE TIME SERIES ANALYSIS. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 717-721. ISSN: 1805-0476.
Detail

NOVOTNÝ, L.; MAREK, J.; MAREK, T. Issue of Rigidity of the Ball Screw Nut Exposed to Bending Stress during Bending Stress of the Ball Screw. In Engineering mechanics 2015 - extended abstracts. 2015. p. 214-215. ISBN: 978-80-86246-42-0.
Detail

MUKHAMETZIANOVA, L.; KOTEK, L.; DOHNAL, M. Qualitative model of performance shaping factors in HRA. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 731-734. ISSN: 1803-1269.
Detail

MAREK, J.;NEŠPOR,V.; MAREK, T.; NOVOTNÝ, L. Moderní metody při obrábění kuličkových šroubů. 2015. s. 27-34.
Detail

ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.; SINGULE, V. VYUŽITÍ KOSIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU ŘÍZENÍ MECHATRONICKÝCH SOUSTAV. In Zborník príspevkov z konferencie SEKEL 2015. 1. Tatranská Štrba: Žilinská univerzita v Žilině, Elektrotechnická fakulta, 2015. s. 7-12. ISBN: 978-80-554-1089-0.
Detail

KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P. Požadavky SEVESO III v oblasti plynárenství. Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 258-260. ISSN: 0032-1761.
Detail

KOTEK, L. Predikce ekonomických následků závažných průmyslových havárií. In Spolehlivost a ekonomika. Praha: Česká společnost pro jakost, 2015. s. 34-42. ISBN: 978-80-02-02633-4.
Detail

KOTEK, L. Nové aspekty v prevenci závažných havárií (Seveso III). Automa, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 44-45. ISSN: 1210-9592.
Detail

VESELKOV, V.; ZHALO, M.; TURYGIN, A.; HAMMER, M.; JANKOVÝCH, R. CONTRIBUTION TO DIAGNOSTICS OF ASYNCHRONOUS MOTORS. MM Science Journal, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 739-743. ISSN: 1805-0476.
Detail

NOVOTNÝ, L.; MAREK, J.; MAREK, T. Issue of Rigidity of the Ball Screw Nut Exposed to Bending Stress during Bending Stress of the Ball Screw. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 821, p. 372-377. ISSN: 1662-7482.
Detail

PERNIKÁŘ, J.; POSPÍŠIL, M. Vyjadřování přesnosti měření ve strojírenské praxi. Metrologie, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 12-18. ISSN: 1210-3543.
Detail

Vencl A., Jakimovska K., Ivanova B., Ruzic J., Simeonov S., Kandeva M. Static and kinetic friction of electroless Ni composite coatings. Journal of Achievement in Materials and Manufacturing Engineering, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 13-21. ISSN: 1734-8412.
Detail

MAREK, J. Hodnotvorný řetězec CNC obráběcího stroje. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 16-18. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Atributy úspěšného podniku. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 20-22. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Konstrukční proces. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 24-33. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Konstrukční kriminalistika a podniková kriminologie. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 34-37. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Základní pojmy z oboru obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 128-131. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. O CNC strojích. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 132-144. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Historie českých a moravských výrobních podniků CNC strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 152-158. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Nosná soustava obráběcích strojů. In Konstrukce obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 162-181. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Posuvové soustavy lineární. In Konstrukce obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 210-250. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Rotační náhonové soustavy. In Konstrukce obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 252-257. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Aktivní kontrola a technická diagnostika CNC strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 300-307. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Číslicové řízení CNC obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 310-313. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Funkčně obslužné agregáty CNC obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 314-323. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. CNC soustružnické stroje a obráběcí centra na rotační součásti. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 346-362. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Value creating chain of a CNC machine tool. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 16-19. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Attributes of a successful enterprise. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 20-22. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Designing process. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 24-34. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Designing criminalistics and company’s criminology. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 36-40. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Essential terms from the machine tool branch. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 134-137. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. About CNC machines. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 138-151. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. History of Czech and Moravian technical universities. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 151-158. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. History of Czech and Moravian enterprises manufacturing CNC machines. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 160-167. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. CNC obráběcí centra na nerotační součásti. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 364-398. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. CNC multifunkční obráběcí centra. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 400-424. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. CNC brousicí stroje. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 448-461. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Nákladově optimalizované CNC obráběcí stroje. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 528-534. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Stroje pro speciální aplikace. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 554-570. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Inteligence v obráběcích strojích. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 592-597. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Faktory ovlivňující vývoj CNC obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 616-622. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Retrofitting CNC obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 672-675. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Výběr vhodného CNC obráběcího stroje. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 676-677. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Dodávka a servis CNC obráběcího stroje. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 678-680. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Provozuschopnost CNC obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 682-684. ISBN: 978-80-260-6780-1.
Detail

MAREK, J. Supporting structure of machine tools. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 170-191. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Linear feed assemblages. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 222-262. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Rotary drive assemblages. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 264-269. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Active check and technical diagnostics of CNC machines. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 316-224. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Numerical control of CNC machine tools. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 326-329. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Functional and servicing sets at CNC machine tools. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 332-340. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. CNC lathe type machines and machining centres specified to make rotary parts. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 366-382. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. CNC machining centres specified to make non rotary parts. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 384-420. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. CNC multifunctional machining centres. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 422-446. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. CNC grinding machines. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 472-486. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Cost optimized CNC machine tools. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 558-564. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Machines for special applications. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 584-600. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Intelligent CNC machine tools and their design. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 622-628. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Factors caffecting the development of CNC machine tools. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 650-656. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Retrofitting of CNC machine. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 710-713. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Selection of the suitable CNC machine tool. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 714-716. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Delivery and service of the CNC machine tool. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 718-721. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

MAREK, J. Operability of CNC machine tools. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. p. 722-724. ISBN: 978-80-260-8637-6.
Detail

VAŠEK, L.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Software tool for the automated risk analysis of machinery. International Journal of Engineering Research in Africa, 2015, vol. 18, no. 8, p. 215-222. ISSN: 1663-3571.
Detail

KOTEK, L.; BABINEC, F.; TRÁVNÍČEK, P.; MUKHAMETZIANOVA, L. Specifický typ poruchy průmyslové pece. In TVIP 2016. Hustopeče: CEMC, 2016. s. 1-3. ISBN: 978-80-85990-28-7.
Detail

TRÁVNÍČEK, P.; TRÁVNÍČKOVÁ, S.; KOTEK, L.; BABINEC, F. Odkaliště - poučení z havárií. In TVIP 2016. Hustopeče: CEMC, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-85990-28-7.
Detail

BABINEC, F.; KOTEK, L.; TRÁVNÍČEK, P. Některé aspekty analýzy rizik objektu SEVESO. In TVIP 2016. Hustopeče: CEMC, 2016. s. 1-3. ISBN: 978-80-85990-28-7.
Detail

TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P.; VÍTĚZ, T. Bezpečnost zásobníků na bioplyn. Spektrum, 2015, roč. 15, č. 2, s. 18-21. ISSN: 1211-6920.
Detail

Vencl A., Jakimovska K., Ivanova B., Ruzic J., Simeonov S., Kandeva M. The influence of the Valena metal-plating additive on tribotechnical characteristics of the steel-bronze tribological system. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR, 2016, vol. 2016, no. 2, p. 187-190. ISSN: 1068-3666.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KARPÍŠEK, Z.; KOUSAL, P. Optimization machining of titanium alloy Ti-6Al-4V by WEDM with emphasis on the quality of the machined surface. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1326-1331. ISSN: 1213-2489.
Detail

Balla, Jiri; Prochazka, Stanislav; Jankovych, Robert; et al. Technical Diagnostics of Tank Cannon Smooth Barrel Bore and Ramming Device. DEFENCE SCIENCE JOURNAL, 2015, vol. 65, no. 5, p. 356-362. ISSN: 0011-748X.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R. Machining of highly oriented pyrolitic graphite using WEDM and the resulting quality of the surface. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1621-1624. ISSN: 1803-1269.
Detail

PROKEŠ, T.; MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J. Experimental evaluation on the quality of machined surface after turning of material Inconel 625. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1617-1620. ISSN: 1803-1269.
Detail

FEDORYCHEVA, I.; HAMMER, M. AN IDENTIFICATION OF VALUES OF SAFETY CULTURE CHARACTERISTICS USING QUESTIONNAIRE SURVEYS.
Detail

OPOČENSKÁ, H.; HAMMER, M. RELIABILITY CENTRED MAINTENANCE. MM Science Journal, 2016, no. 5, p. 1451-1455. ISSN: 1803-1269.
Detail

OPOČENSKÁ, H.; HAMMER, M. USE OF TECHNICAL DIAGNOSTICS IN PREDICTIVE MAINTENANCE. In 17th MECHATRONIKA 2016 Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016. CR: 2016. p. 317-322. ISBN: 978-80-01-05882-4.
Detail

KOTEK, L.; NOSEK, A.; FIALA, A.; BARTOŠ, V. Risks in industrial management systems. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1608-1612. ISSN: 1803-1269.
Detail

RUČKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J. DESIGN OF THE PUMP CONTROLLER OF THE LOW PRESSURE SEWER NETWORK. MM Science Journal, 2016, vol. 6, no. 1, p. 1654-1658. ISSN: 1805-0476.
Detail

KOTEK, L.; ŤAVODOVÁ, M.; JONÁK, M.; KALINCOVÁ, D.; TŮMA, Z.; SUJOVÁ, E. Using Of High Speed Motion Analysis For Compression Test Of Motorcycle Forks Arm. In Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika, ME 2016. 1. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-1303-6.
Detail

LIPUS, J.; JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M.; LIPUS, T. VIBRATION AND RELATED DIAGNOSTICS OF MOTORS AND GENERATORS. MM Science Journal, 2016, no. 6, p. 1639-1642. ISSN: 1805-0476.
Detail

HARČARÍK, M.; JANKOVÝCH, R. RELATIONSHIP BETWEEN VALUES OF PROFILE AND AREAL SURFACE TEXTURE PARAMETERS. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1659-1662. ISSN: 1805-0476.
Detail

HARČARÍK, M.; JANKOVÝCH, R. Measurement of Automotive Parts’ Surface Texture Using Contact and Non-contact Methods. In Proceedings of the 2016 17 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016. 1. Praha: Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering, Dept. of Telecommunication Engineering, 2016. p. 374-380. ISBN: 978-80-01-05882-4.
Detail

ŠRÁMEK, J. Zařízení na kalibraci čítačů částic v ČMI Brno. Metrologie, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 8-10. ISSN: 1210-3543.
Detail

ŠRÁMEK, J. Délkoměry v praktické metrologii a jejich návaznost. Metrologie, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 2-5. ISSN: 1210-3543.
Detail

ŠRÁMEK, J.; JANKOVÝCH, R. ACCURACY OF MEASUREMENT IN NANOMETROLOGY. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1643-1647. ISSN: 1805-0476.
Detail

TURYGIN, A.;MOSYURCHAK, A.;ZHALO, M.;HAMMER, M. MAINTENANCE AND TECHNICAL DIAGNOSTICS OF MACHINE TOOLS. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1491-1496. ISSN: 1805-0476.
Detail

ŠRÁMEK, J.; JANKOVÝCH, R.; ŠPERKA, J. The Measurement System for the Calibration of Particle Counters. In Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016. Dusan Maga, Alexandr Stefek, Tomas Brezina. Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 392-396. ISBN: 978-80-01-05882-4.
Detail

ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; RUČKA, J. Design of Test Device for Automatic Pressure Sewerage Control Unit. In Mechatronika 2016. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. p. 55-60. ISBN: 978-80-01-05882-4.
Detail

KOTEK, L.; MUKHAMETZIANOVA, L. Experience with Using Self-Audit Handbook for SMEs in Process and Power Industry. In CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. Chemical Engineering Transactions. Italy: Associazione Italiana di Ingegneria Chemica, 2014. p. 73-78. ISBN: 978-88-95608-27-3. ISSN: 2283-9216.
Detail

TRÁVNÍČEK, P.; KOTEK, L.; JUNGA, P. Modelling of consequences of biogas leakage from gasholder. Journal of Central European Agriculture, 2017, vol. 18, no. 1, p. 15-28. ISSN: 1332-9049.
Detail

BUCHTA, Z.; ŠARBORT, M.; ČÍŽEK, M.; HUCL, V.; ŘEŘUCHA, Š.; PIKÁLEK, T.; DVOŘÁČKOVÁ, Š.; JAN, K.; WEIGL, M.; LAZAR, J.; ČÍP, O. System for automatic gauge block length measurement optimized forsecondary length metrology. PRECISION ENGINEERING-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETIES FOR PRECISION ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY, 2017, vol. 49, no. 49, p. 322-331. ISSN: 0141-6359.
Detail

KOČIŠ, P.; KNOFLÍČEK, R. Artificial Muscles: State of The Art And a New Technology. MM Science Journal, 2017, vol. February, no. 2017, p. 1668-1673. ISSN: 1805-0476.
Detail

MUKHAMETZIANOVA, L.; KOTEK, L. IDENTIFICATION OF HAZARDS ASSOCIATED WITH OPERATION OF INDUSTRIAL CEMENTATION FURNACE. In PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL TECHNOLOGY. Praha: 2015. p. 508-512. ISBN: 978-80-86238-82-1.
Detail

ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, V.; Vysoké učení technické v Brně: Samohybná pojízdná platforma. 26610, užitný vzor. (2014)
Detail

HOLUB, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; VETIŠKA, J.; FLEKAL, L.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení pro měření přesnosti chodu vřetene pod statickým zatížením. 28262, užitný vzor. (2015)
Detail

WEIGL, M. KŮR, J. GARČIC, J. FAJTL, J.; MESING, spol. s r.o., Brno: Indukční snímač pro rozměrovou kontrolu součástek. 27041, užitný vzor. (2014)
Detail

KNOBLOCH, J.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.: LTk-S01; Stojan pro LaserTracker. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69, Brno. (funkční vzorek)
Detail

VETIŠKA, J.; HOLUB, M.: Malý podstavec; Montážní přípravek pro LaserTRACER. Laboratoř C1. (funkční vzorek)
Detail

KOTEK, L.; BABINEC, F.: TVIP 2015. Hustopeče (18.03.2015)
Detail

BABINEC, F.; KOTEK, L.: Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014. Hustopeče (23.04.2014)
Detail