Detail projektu

Provozování tlakové a podtlakové kanalizace

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Tlaková i podltaková kanalizace patří mezi alternativní způsoby odkanalizování. Na stokové síti je nezbytné provádět práce, které mají hlavní podíl na jejím plynulém a bezporuchovém provozu. Kontrola stokové sítě je nezbytnou součástí provozní činnosti, jejímž prostřednictvím hodnotíme technický stav a provoz sítě. Podstatou projektu je rozšířit tyto souhrnné informace pomocí publikace mezi potenciální investory nově budovaných stokových systémů ale i provozní společnosti, obce a místní zastupitelstva.

Označení

FAST-S-14-2507

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Výsledky

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Vliv kvality odpadní vody z alternativních způsobů odkanalizování na technologii ČOV. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava, Slovenská republika: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2015. s. 362-366. ISBN: 978-80-89740-08-6.
Detail

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S. Provozování tlakové kanalizace. Brno: VUTIUM, 2016. 150 s. ISBN: 978-80-214-5453-8.
Detail

DVORSKÝ, T.; VÁCLAVÍK, V.; HLUŠTÍK, P. Waste water treatment in North Moravia and Silesia, from the past to the present. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 1. Florida: Taylor & Francis Group, 2016. p. 389-394. ISBN: 978-1-138-03224-8.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Greywater recycling in buildings. In 15th International multidisciplinary scientific goeoconference SGEM 2015 - Energy and Clean Technologies. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. p. 283-290. ISBN: 978-619-7105-38-4. ISSN: 1314-2704.
Detail