Project detail

Provozování tlakové a podtlakové kanalizace

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2016

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Tlaková i podltaková kanalizace patří mezi alternativní způsoby odkanalizování. Na stokové síti je nezbytné provádět práce, které mají hlavní podíl na jejím plynulém a bezporuchovém provozu. Kontrola stokové sítě je nezbytnou součástí provozní činnosti, jejímž prostřednictvím hodnotíme technický stav a provoz sítě. Podstatou projektu je rozšířit tyto souhrnné informace pomocí publikace mezi potenciální investory nově budovaných stokových systémů ale i provozní společnosti, obce a místní zastupitelstva.

Mark

FAST-S-14-2507

Default language

Czech

People responsible

Čížová Veronika, Ing. - fellow researcher
Glombová Pavla, Ing. - fellow researcher
Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2014-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2016-12-31)

Results

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Vliv kvality odpadní vody z alternativních způsobů odkanalizování na technologii ČOV. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava, Slovenská republika: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2015. s. 362-366. ISBN: 978-80-89740-08-6.
Detail

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S. Provozování tlakové kanalizace. Brno: VUTIUM, 2016. 150 s. ISBN: 978-80-214-5453-8.
Detail

DVORSKÝ, T.; VÁCLAVÍK, V.; HLUŠTÍK, P. Waste water treatment in North Moravia and Silesia, from the past to the present. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 1. Florida: Taylor & Francis Group, 2016. p. 389-394. ISBN: 978-1-138-03224-8.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Greywater recycling in buildings. In 15th International multidisciplinary scientific goeoconference SGEM 2015 - Energy and Clean Technologies. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. p. 283-290. ISBN: 978-619-7105-38-4. ISSN: 1314-2704.
Detail