Detail projektu

Rizikové projekty a jejich podíl na vzniku krize ve stavebním podniku.

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je rozlišit krizi v podniku a krizi v projektu, která vznikla zanedbáním rizik. Pro dosažení tohoto cíle budou popsány možné způsoby analýzy rizik, stanovení hodnot, na základě kterých je možné posoudit, že se již jedná o projekt/podnik nacházející se v krizi a návrh opatření pro vyvedení projektu/podniku z krize. Na základě dosažených výsledků bude objasněno, proč není možné využívat stejná opatření jak pro projekt, tak pro podnik nacházející se v krizi.

Označení

FAST-J-14-2428

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

SKALICKÝ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; PUCHÝŘ, B. RISK PROJECTS AND THEIR SHARE IN THE OCCURRENCE OF CRISIS IN A COMPANY. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 84-92. ISBN: 978-80-214-5050-9.
Detail

SKALICKÝ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; PUCHÝŘ, B.; HROMÁDKA, V. Komparace hodnotové analýzy a Altmanova indexu při posuzování finančního zdraví podniku. In QUAERE 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-87952-10-8.
Detail

SOLODILOVA, L.; PUCHÝŘ, B. DUE DILIGENCE JAKO FORMA OCEŇOVÁNÍ PODNIKU. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

SKALICKÝ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; PUCHÝŘ, B. RIZIKA V PROJEKTU OVLIVŇUJÍCÍ KRIZI V PODNIKU. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail