Detail projektu

Mezinárodní spolupráce VUT v Brně

Období řešení: 01.02.2014 — 01.12.2014

O projektu

Zapojení FA VUT do mezinárodní spolupráce umožní rozvoj školy. Stane se předpokladem pro získání nových zkušeností a jejich transfer do procesu vzdělání budoucích architektů.

Popis anglicky
Involvement FA VUT in international collaboration will enable the development of the school. It will be a prerequisite for gaining new experience and their transfer into the process of education of future architects.

Klíčová slova
Mezinárodní spolupráce, architektura a urbanismus, tvůrčí rozvoj, mobilita.

Klíčová slova anglicky
International cooperation, architecture and urban planning, creative development, mobility.

Označení

RP 2.4

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chybík Josef, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav stavitelství
- příjemce (01.02.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2014-02-01 - 2014-12-31)

Výsledky

ZEMÁNKOVÁ, H. Preservation of Cultural Patrimony and Re-use of the monument of Tomas Bata. Brno: FA VUT v Brně, 2014. 67 p. ISBN: 978-80-214-5002-8.
Detail

CHYBÍK, J. Automobile in the Disposition of Energy-saving Houses. Trans Tech Publications, 2014, vol. 8, no. 12, p. 158-163. ISSN: 2234-9901.
Detail