Detail projektu

Případová studie hodnocení rizik investičního projektu s využitím programu Oracle Crystal Ball

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Předmětem výzkumu je případová studie investičního projektu. Bude se posuzovat fiktivní investiční projekt, který se vytvoří speciálně pro účely posouzení rizik s pomocí programu Oracle Crystal Ball. Cílem je simulovat situaci, kdy se investor rozhoduje mezi dvěma variantami investice. Program velice rychle vyhodnocuje složité situace investičních projektů, výstupem programu jsou tabulky a grafy, které představují provedenou analýzu. Na základě programu se vytvoří obecný návod jak postupovat v rozhodování u investičních projektů.

Označení

FAST-J-13-2107

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Holá Michaela, Ing. - hlavní řešitel
Adlofová Petra, Ing. - spoluřešitel
Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

HOLÁ, M.; ADLOFOVÁ, P.; HROMÁDKA, V. PŘÍPADOVÁ STUDIE HODNOCENÍ RIZIK INVESTIČNÍHO PROJEKTU S VYUŽITÍM PROGRAMU ORACLE CRYSTAL BALL. In Juniorstav 2014. Brno: VUT FAST, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V. USE OF THE ORACLE CRYSTAL BALL IN THE EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS. In Innovative trends in construction and real estate sector. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-80-227-3932-0.
Detail