Detail projektu

Metodika technického auditu vodárenské infrastuktury měst a obcí

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2015

O projektu

Účelem projektu je vývoj komplexní metodiky technického auditu a softwarového nástroje pro posouzení technického stavu stávající vodárenské infrastruktury, což umožní uživatelům provést standardizovaný proces technického posouzení infrastruktury, objektivnější a efektivnější plánování obnovy vodohospodářské infrastruktury. Rovněž tak bude k dispozici výkonný nástroj použitelný pro objektivní srovnání technického stavu různých systémů.

Označení

FAST-S-13-2014

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kučera Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Pavliš Jan, Ing. - spoluřešitel
Štěpán Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Tauš Miloslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tuhovčák Ladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Večeřa Milan, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2013 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

BAKRLÍK, M. Posouzení a optimalizace distribuce vody ve skupinovém vodovodu - Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2015. s. 1-111.
Detail

KUČERA, T. Riziková analýza vodovodu obecního typu. TZB-info, 2013, roč. 15., č. 17, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M. Hodnocení technického stavu veřejných vodovodů. Provoz vodovodů a kanalizací. 1. Líbeznice: Medim, spol. s r.o., 2013. s. 61-63. ISBN: 978-80-87140-33-8.
Detail

TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T. THE ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE WATER DISTRIBUTION SYSTEMS. WDSA 2014 - Water Distribution Systems Analysis. 1. Bari, IT: Technical University of Bari, 2014. p. 60-60.
Detail

KUČERA, T. Hydraulická analýza vodovodní sítě. Vodovod.info, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 1-2. ISSN: 1804-7157.
Detail

PŘECECHTĚL, K. Hodnocení technického stavu úpraven vody - Diplomová práce. Brno: Vysoké učetní technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2016. s. 1-134.
Detail

TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T. The Assessment of the Technical Condition of the Water Distribution Systems. In PROCEDIA ENGINEERING, volume 89. Procedia Engineering. Philadelphia, USA: Elsevier, 2014. p. 1420-1427. ISSN: 1877-7058.
Detail

KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.: TEA R; TEA R - technický audit jímacích objektů. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)
Detail

KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.: TEA T; TEA T - technický audit úpraven vody. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)
Detail

KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.: TEA W; TEA Water - technický audit vodovodních sítí (řídící modul). internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M.: TEA M; TEA M - technický audit přiváděcích vodovodních řadů. internet. URL: http://www.teawater.cz. (software)
Detail