Detail projektu

Kryopedologické procesy ve vztahu k erozi z tání sněhu.

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Projekt přispěje ke stanovení jednoho z příčinných faktorů eroze z tání sněhu v podmínkách ČR. Výsledky projektu budou využity při řešení disertační práce. Dále projekt rozšíří možnosti spolupráce jak na poli mezinárodním, tak na poli tuzemském.

Označení

FAST-J-13-2004

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

ŽABENSKÁ, A.; DUMBROVSKÝ, M. METODY VÝZKUMU EROZE Z TÁNÍ SNEHU. In Veda Mladých 2013. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitra, 2013. s. 322-330. ISBN: 978-80-552-1081-0.
Detail