Project detail

Studium parametrů cementotřískových desek modifikovaného složení

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Projekt se zabývá analýzou možnosti modifikace složení stávajících receptur cementotřískových desek vybranými odpady, které by mohly představovat potenciálně vhodné alternativní suroviny pro náhradu pojivové a plnivové složky těchto desek. Primárně je pozornost zaměřena na dva druhy odpadů, které vznikají jako vedlejší produkty výroby cementotřískových desek a v současnosti nenalézají dalšího uplatnění, kdy je nutné jejich odstranění deponací na skládku. V případě zjištění dalších typů odpadů bude analyzováno i jejich využití.

Description in English
The project is focused on the possibility of modifying the composition of existing formulas of cement-bonded particleboards by selected wastes that could pose a potentially suitable alternative materials for replacing binder and filler component of the boards. Primary attention is aimed at two types of wastes that are generated as by-products of cement-bonded particleboards and currently do not find another application, it is necessary to move them to the landfill. In case of finding other types of waste will be analyzed their utilization too.

Keywords
cementotřísková deska, modifikace, složení, parametry, odpad, využití

Key words in English
cement-bonded particleboard, modify, composition, parameters, waste, utilization

Mark

FAST-S-13-1963

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Helanová Ester, Ing. - fellow researcher
Keprdová Šárka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Konečný Dalibor, Ing. - fellow researcher
Melichar Tomáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Results

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Cement-bonded particleboards of modified composition with alternative raw sources utilization. In Structures and Architecture, Concepts, Applications and Challenges. London, UK: Taylor & Francis Group, 2013. p. 2144-2151. ISBN: 978-0-415-66195-9.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Study of the utilization of waste from manufacture of cement-bonded particleboards in their re-production. Kyoto, Japan: Japan Concrete Institute, 2013. p. 262-271.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VENHODOVÁ, E. Analyzing of alternative raw materials for production of cement-bonded particleboards. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 108-111. ISBN: 978-3-03835-083-5. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V. Effect of modification of cement-bonded particleboards composition on their frost resistance. In 11th ICBM: International Conference Binders and Materials. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 184-187. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: CE-P30-05; Cementotřísková deska s obsahem popílku. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail