Detail projektu

Pulsní elektrické výboje v kapalinách a jejich charakterizace

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Cílem projektu je vybudování experimentálního zázemí pro generaci pulzního elektrického výboje v kapalinách. Bude sestaven řiditelný vysokonapěťový pulzní zdroj i nové experimentální reaktory. Na zařízeních bude studována efektivnost generace peroxidu vodíku. Budou realizována měření elektrických charakteristik výbojů a optické diagnostiky generovaného plazmatu v různých výbojových konfiguracích. Nedílnou součástí bude podpoření zapojených studentů mimořádným stipendiem a aktivní účastí na vybraných konferencích.

Označení

FCH/FEKT-J-13-2055

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta chemická
- spolupříjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

VYHNÁNKOVÁ, E.; KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z.; HRDLIČKA, A. Influence of Electrode Material on Hydrogen Peroxide Generation by DC Pin-Hole Discharge in NaCl Water Solutions. 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry – Book of Abstracts. Budapest: 2013. p. 118-118. ISBN: 978-615-5270-04-8.
Detail

DOHNAL, P. DIAGNOSTICS OF HEAT FLUX OF THE PLASMA. XXth Symphosium on Switching Arc. Brno-Letohrad: UVEE FEKT VUT v Brně, 2013. p. 120-120. ISBN: 978-80-214-4753-0.
Detail

DOHNAL, P.: PULS; Pulzní zdroj pro plazmochemickou analýzu organických látek. SA3-08. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail