Detail projektu

OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví

Období řešení: 01.06.2012 — 31.05.2014

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- plně financující (2012-06-01 - 2014-05-31)

O projektu

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně zahájila 1. 6. 2012 řešení projektu „OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a je zaměřen na tvorbu a udržování partnerské sítě. Tato síť bude vzájemně propojovat Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, významná výzkumná a vývojová pracoviště, partnery z oblasti podnikatelského sektoru i oborová sdružení. Cílem sítě je umožnit rozšíření vzájemné spolupráce, vytvoření nových podmínek pro přenos teoretických i praktických znalostí a zkušeností mezi výzkumem a stavební praxí.

Popis anglicky
Project is focused on creating and maintaining partner network.

Klíčová slova
Partnerství a sítě.

Klíčová slova anglicky
Partnerships and Networks.

Prezentace projektu

Označení

EE2.4.31.0012

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.06.2012 - 31.05.2014)
Centrum dopravního výzkumu
- spolupříjemce (01.06.2012 - 31.05.2014)
Českomoravský cement, a.s.
- spolupříjemce (01.06.2012 - 31.05.2014)
ESOX, spol. s r.o.
- spolupříjemce (01.06.2012 - 31.05.2014)
MOTRAN Research, s. r. o.
- spolupříjemce (01.06.2012 - 31.05.2014)
OHLA ŽS, a.s.
- spolupříjemce (01.06.2012 - 31.05.2014)
Svaz vodního hospodářství ČR
- spolupříjemce (01.06.2012 - 31.05.2014)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- spolupříjemce (01.06.2012 - 31.05.2014)

Výsledky

KUČERA, T. Instrumentace pro analýzu pitné vody. Brno: VUT v Brně, FAST, VHO, 2012. s. 1-51.
Detail

HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I. Sborník Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, Workshop 2 – Energie v roce 2013. Sborník Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, Workshop 2 – Energie v roce 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 1-221. ISBN: 978-80-214-4736-3.
Detail

HORÁK, P. Nový energetický zákon a prováděcí vyhlášky. In Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, Workshop 2 – Energie v roce 2013. Brno: 2013. s. 1-31. ISBN: 978-80-214-4736-3.
Detail

KOSÍKOVÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M. Basic characteristics of an appropriate waste fillers for solvent free and water-borne industrial polymer floors and their utilization. Civil Engineering, Abstracts 3rd Annual International Conference on Civil Engineering. Athény, Řecko: Athens Institute for Education and Research, 2013. p. 29-29. ISBN: 978-960-9549-58-5.
Detail

HODNÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; PETRÁNEK, V. Research into the possibilities of using waste materials in newly developed industrial polymer floorings. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2014, no. 864-867, p. 597-600. ISSN: 1022-6680.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. POSSIBILITIES OF DRY SHELL CONSTRUCTION IN THE AREA FAMILY AND RESIDENTAL HOUSES. In Applied Mechanics and Materials Vols. 405-408 (2013). Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. p. 2943-2946. ISSN: 1662-7482.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. POSSIBILITIES OF DRY SHELL CONSTRUCTION IN THE AREA FAMILY AND RESIDENTAL HOUSES. In Progress in Industrial and Civil Engineering II. 2013. Trans Tech Publications, Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. p. 2943-2946. ISBN: 978-3-03785-857-8.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. POSSIBILITIES OF DRY SHELL CONSTRUCTION IN THE AREA FAMILY AND RESIDENTAL HOUSES. In Progress in Industrial and Civil Engineering II. 2013. Trans Tech Publications, Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. p. 2943-2946. ISBN: 978-3-03795-565-9.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. POSSIBILITIES OF DRY SHELL CONSTRUCTION IN THE AREA FAMILY AND RESIDENTAL HOUSES. In Progress in Industrial and Civil Engineering II. 2013. Trans Tech Publications, Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. p. 2943-2946. ISBN: 978-3-03826-238-1.
Detail

BRDEČKOVÁ, H. Podpora vědecko-výzkumné spolupráce v rámci geotechnické sekce projektu OKTAEDR - partnerství a sítě stavebnictví. In Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve. 1. Bratislava: STU v Bratislavě, 2014. s. 40-46. ISBN: 978-80-227-4123-1.
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; COUFALÍK, P. Spojení Letiště Václava Havla Praha s centrem metropole. MEMO - městská mobilita, 2013, roč. 2, č. 3, s. 4-19. ISSN: 1805-9198.
Detail

VLČKOVÁ, J. Zařazení bezpečnosti práce do výuky na oboru Realizace staveb. In Realizace staveb. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, 2013. s. 171-173. ISBN: 978-80-214-4803-2.
Detail

KRČMOVÁ, I.; MATUSZKOVÁ, R. Softwarové nástroje pro modelování chodců. MEMO - městská mobilita, 2013, roč. 2, č. 4, s. 26-29. ISSN: 1805-9198.
Detail

HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I. Sborník Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví. Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb , Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-236. ISBN: 978-80-214-4864-3.
Detail

VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P. Energetické simulační programy a jejich využití. In Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb. Brno: 2014. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4864-3.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. THE INFLUENCE OF COMMUNICATIONS AND OTHER SOFT SKILLS IN THE INVESTMENT PROCESS. In 11. International conference OTMC. 1. Zagreb, CR: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 208-213. ISBN: 978-953-7686-04-8.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. Vliv měkkých dovedností na řízení stavebního podniku. In Realizace staveb - teorie a praxe. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 36-40. ISBN: 978-80-214-4803-2.
Detail

KANTOVÁ, R. Staveništní hluk jako nový aspekt při modelování výrobního prostoru stavby. In Sborník anotací konference OKTAEDR v tištěné verzi a DVD s příspěvky. Brno: 2013. s. 99-103. ISBN: 978-80-227-3932-0.
Detail

KANTOVÁ, R. Spolupráce VUT v Brně se stavebními firmami na zajištění odborných praxí studentů oboru Realizace staveb. In Sborník anotací konference OKTAEDR v tištěné verzi a DVD s příspěvky. Brno: 2013. s. 104-109. ISBN: 978-80-214-4803-2.
Detail

KANTOVÁ, R. Speciální technologie v praxi. In Sborník kurzu OKTAEDR v tištěné verzi a DVD s příspěvky. Brno: 2014. s. 1-20. ISBN: 978-80-214-4833-9.
Detail

BLASINSKI, P.; FRIČ, L. Doprovodné jevy při návrhu vzduchotechniky v bazénových halách. In OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4864-3.
Detail

RUBINA, A. Vzduchotechnika, jak se to nemá dělat!?. In Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-23. ISBN: 978-80-214-4864-3.
Detail

SMĚLÝ, M. Základní druh dopravy - chůze. MEMO - městská mobilita, 2013, roč. 1, č. 3, s. 18-25. ISSN: 1805-9198.
Detail

SMĚLÝ, M. Druhy nemotorové dopravy. MEMO - městská mobilita, 2013, roč. 2, č. 4, s. 10-17. ISSN: 1805-9198.
Detail

NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J. Experimantální analýza mostních konstrukcí. In Školící materiály k semináři MOSTY. Brno: 2014. s. 157-195. ISBN: 978-80-214-4859-9.
Detail

STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J. Mosty rychlostní komunikace R1 na Slovensku. In Školící materiály k semináři MOSTY. Brno: 2014. s. 11-68. ISBN: 978-80-214-4859-9.
Detail

NAVRÁTIL, J.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J. Software pro statickou analýzu a dimenzování mostů. In Školící materiály k semináři MOSTY. Brno: 2014. s. 69-120. ISBN: 978-80-214-4859-9.
Detail

ŘEHULKA, M.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J. Zkušenosti s návrhem a statickou analýzou obloukových a klenbových mostů. In Školící materiály k semináři MOSTY. Brno: 2014. s. 122-156. ISBN: 978-80-214-4859-9.
Detail

KRČMOVÁ, I. Modelování evakuace osob z objektu. In Mobilita obyvatelstva 2014. 1. VUT, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 662 37 Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemní komunikace, 2014. s. 51-62. ISBN: 978-80-214-4860-5.
Detail

HURYTA, L.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J. Zesílení svislých konstrukcí výškové budovy. In Školící materiály k semináři REKONSTRUKCE A SANACE. Brno: 2014. s. 11-34. ISBN: 978-80-214-4934-3.
Detail

PERLA, J.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J. Vady, poruchy a rekonstrukce vodonepropustných betonových konstrukcí. In Školící materiály k semináři REKONSTRUKCE A SANACE. Brno: 2014. s. 35-58. ISBN: 978-80-214-4934-3.
Detail

KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J. Zesilování průmyslových hal. In Školící materiály k semináři REKONSTRUKCE A SANACE. Brno: 2014. s. 59-82. ISBN: 978-80-214-4934-3.
Detail

BAŽANT, Z.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J. Vznik a následky havárií a statické poruchy stavebních konstrukcí. In Školící materiály k semináři REKONSTRUKCE A SANACE. Brno: 2014. s. 83-103. ISBN: 978-80-214-4934-3.
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; DOLEŽAL, O. Nehody se zvěří aneb svítící parohy. MEMO - městská mobilita, 2014, roč. 3, č. 2, s. 26-31. ISSN: 1805-9198.
Detail

CIMALA, L.; NOVOTNÝ, J.; REMEŠ, J.; VYHNÁLEK, R. Revit ve stavební praxi. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. 163 s. ISBN: 978-80-214-4965-7.
Detail

ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Kotvení externí lepené výztuže. In Seminář FRP výztuže, Sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 68-78. ISBN: 978-80-214-4925-1.
Detail

CHALMOVSKÝ, J. Základy matematického modelování v geotechnice s využitím programu Plaxis. Brno: 2014. ISBN: 978-80-214-4938-1.
Detail

ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SOKOLA, L. Využití ETICS pro obnovy obvodových plášťů budov. 1. 1. Brno: Ing. Ladislav Pokorný - LITERA, 2014. 110 s. ISBN: 978-80-214-4957-2.
Detail

HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Facility management as a competitive advantage for enterprises. In Enterprise and competitive environment. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-87106-74-7.
Detail

JANČOVIČ, L.; DOSTÁL, P.; FRÝBOVÁ, P.; GLISNÍKOVÁ, V.; BRDEČKOVÁ, H. Geofyzikální metody měření v geotechnice. Geofyzikální metody měření v geotechnice. Brno: MSD spol. s r.o., 2014. s. 1-96. ISBN: 978-80-214-4910-7.
Detail

KRČMOVÁ, I.; COUFALÍK, P. Úprava pozemních komunikací pro nevidomé. In 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I. Londýn na kole aneb metropole z jiného pohledu. MEMO - městská mobilita, 2014, roč. 3, č. 3-4, s. 8-11. ISSN: 1805-9198.
Detail

KRČMOVÁ, I.; COUFALÍK, P. Mobilita nevidomých. MEMO - městská mobilita, 2014, roč. 3, č. 3-4, s. 34-38. ISSN: 1805-9198.
Detail

SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J. MODERNÍ ZPŮSOBY SBĚRU DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH DAT. In Mobilita obyvatelstva 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 119-126. ISBN: 978-80-214-4860-5.
Detail

SMĚLÝ, M. Zachování průjezdného profilu na komunikacích pro nemotorovou dopravu. MEMO - městská mobilita, 2014, roč. 3, č. 3-4, s. 18-21. ISSN: 1805-9198.
Detail

SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M. Pěší pohyb - základ mobility. In Mobilita obyvatelstva 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 7-13. ISBN: 978-80-214-4860-5.
Detail

SMĚLÝ, M.; PAVLÍČEK, J.; APELTAUER, J.; ŠČERBA, M.; RADIMSKÝ, M.; KLEPÁČEK, J.; JIŘÍ, D.; DOLEŽELOVÁ, Š. Městská mobilita obyvatelstva. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN: 978-80-214-4936-7.
Detail

HALAVÍNOVÁ, M., KRMÍČEK, L., ČERMÁKOVÁ, L., HAUK, J. Průvodce po vybraných geologických lokalitách moravskoslezské oblasti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-90. ISBN: 978-80-214-4955-8.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. IMPROVING PERFORMANCE OF BUILDING PROCESSES USING SIX SIGMA METHODOLOGY. In Proceedings CTM 2014. 1. Bratislava, SLovakia: STU Bratislava, Slovakia, 2014. p. 274-280. ISBN: 978-80-227-4243-6.
Detail

MOTYČKA, V. Inovace výuky studijního oboru Realizace staveb. In Realizace staveb - teorie a praxe. Brno - Křtiny: VUT v Brně, 2013. s. 32-35. ISBN: 8021448032.
Detail

VAJKAY, F. Stavební fyzika - Světelná technika v teorii a praxi. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. 80 s. ISBN: 978-80-214-4880-3.
Detail

FIŠAROVÁ, Z. Stavební fyzika - Stavební akustika v teorii a praxi. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. 129 s. ISBN: 978-80-214-4878-0.
Detail

OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R. Stavební fyzika - Tepelná technika v teorii a praxi. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. 100 s. ISBN: 978-80-214-4879-7.
Detail

MOTYČKA, V.; HENKOVÁ, S.; KANTOVÁ, R. Brno University of Technology's Faculty of Civil Engineering Considers the Opinions of Construction Companies When Planning Study Programme Content. In Conference Proceedings of 3rd Cyprus International Conference on Educational Research. Procedia Social and Behavioral Sciences. ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014. p. 423-427. ISSN: 1877-0428.
Detail

PILGR, M. Diagnostika a přepočet nosných prvků střešního pláště na průmyslovém objektu pro zpracování těženého vápence. In Teorie vs. praxe v oboru kovových, dřevěných a ocelobetonových konstrukcí a mostů – Workshop s exkurzí – Sborník příspěvků a fotodokumentace. Brno: VUT, 2014. s. 70-75. ISBN: 978-80-214-4956-5.
Detail

ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L. Tradiční krov – havarijní stav, modelování a příčiny. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2014, roč. 14, č. 1, s. 193-200. ISSN: 1213-1962.
Detail

ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L. Tradiční krov – havarijní stav, modelování a příčiny. In Modelování v mechanice 2014. Ostrava, Česká republika: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-3320-0.
Detail

LINKESCHOVÁ, D. Vzdělávání budoucích stavebních manažerů a potřeba posunu paradigmatu v komunikaci. In Faktory ovlivňující vývoj profese učitele. Praha: Národní ústav pro vzdělání, 2015. s. 28-33. ISBN: 978-80-7481-090-9.
Detail

PATOČKA, M. THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF TRANSPORT ON THE ENVIRONMENT ACCORDING TO THE EXPERIENCE FROM DENMARK. MEMO - městská mobilita, 2015, no. 3, p. 109-112. ISSN: 1805-9198.
Detail

GERŽOVÁ, Y. Pracovní (výrobní) prostředí bez bariér. Brno: VUTIUM, 2014. s. 1-31.
Detail

ŘIHÁK, P. Problematika skladování řeziva. In Realizace staveb - Teorie a praxe. Brno: VUT FAST Brno, 2013. s. 174-176. ISBN: 978-80-214-4803-2.
Detail

KANTOVÁ, R. SNIŽOVÁNÍ HODNOTY STAVENIŠTNÍHO HLUKU POMOCÍ MODELOVÁNÍ VÝROBNÍHO PROSTORU STAVBY A ÚPRAV TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ PŘI VÝSTAVBĚ. Brno: 2018. s. 1-199.
Detail

KANTOVÁ, R. MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI VE FÁZI STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 1-131.
Detail

KANTOVÁ, R. MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI VE FÁZI STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 1-44.
Detail

AMBROŽOVÁ, I., HORÁK, P.: Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, Workshop 2 – Energie v roce 2013. Brno (29.03.2013)
Detail

BIELY, B., VLČKOVÁ, J.: Vzdělávací kurz v oblasti bezpečnosti práce. VUT FAST Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (11.12.2015)
Detail

VENKRBEC, V., KANTOVÁ, R.: OKTAEDR workshop - Speciální technologie v praxi. Brno (23.09.2013)
Detail

AMBROŽOVÁ, I., HORÁK, P.: Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb , Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví. Brno (14.02.2014)
Detail

VLČKOVÁ, J.: BOZP vyhledávání rizik na staveništích. VUT FAST, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb,E626 (20.02.2013)
Detail

KANTOVÁ, R., VLČKOVÁ, J.: Využívání specializovaného SW pro vyhledávání rizik. VUT FAST Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (01.03.2013)
Detail

KANTOVÁ, R., VLČKOVÁ, J.: Využívání specializovaného SW pro vyhledávání rizik ROVS. VUT FAST Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, počítačová učebna E624 (17.02.2014)
Detail

RIEGER, V., KANTOVÁ, R.: Pasivní dům - komentovaná prohlídka. Údolní 33, Brno, areál Otevřené zahrady (19.02.2014)
Detail

NAVRÁTIL, J., NEČAS, R., STRÁSKÝ, J., KOLÁČEK, J., PANÁČEK, J.: Seminář MOSTY. FAST VUT, Brno (15.11.2013)
Detail

SMĚLÝ, M.; VŠETEČKA, M.; KLEPÁČEK, J.; PAVLÍČEK, J.; KRČMOVÁ, I.; APELTAUER, J.: Mobilita obyvatelstva 2014. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební (27.02.2014)
Detail

kolektiv autorů: Stavební fyzika v pozemním staviteství: teorie a praxe. Skalka (10.04.2014)
Detail

PANÁČEK, J., HURYTA, L., KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., KOLÁČEK, J., PERLA, J.: Seminář REKONSTRUKCE A SANACE. Brno (21.02.2014)
Detail

BIELY, B., VLČKOVÁ, J.: Vzdělávací kurz v oblasti bezpečnosti práce. VUT FAST Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, E626 (20.12.2013)
Detail

FRANK, R., VLČKOVÁ, J.: Bezpečná práce ve výškách. VUT - FAST, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (13.11.2014)
Detail

MÍLEK, V., VLČKOVÁ, J.: Odborný seminář BOZP. Hotel Maximus resort, Brno (14.02.2014)
Detail

MÍLEK, V., VLČKOVÁ, J.: Mimořádné události na staveništi. VUT - FAST, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (06.03.2014)
Detail

KANTOVÁ, R., VLČKOVÁ, J.: Použití nových materiálů na povrchové úpravy. VUT - FAST, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (02.12.2014)
Detail

VYŠVAŘIL, M.: Alternativní stavební pojiva. Brno (17.10.2013)
Detail

Odkaz