Detail projektu

Vytvoření nástroje pro efektivní výběr veřejného projektu zohledňujícího ekonomickou efektivnost a řízení rizik

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Cílem projektu je analyzovat současnou situaci v oblasti ekonomické efektivnosti veřejných projektů a modely řízení rizik. Následně pak vytvořit nástroj v MS Excel pro optimální hodnocení ekonomické efektivnosti a jeho propojení s řízením rizik s přidělenými váhami významnosti.

Označení

FAST-J-12-30

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Srba Martin, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

SRBA, M. THE ECONOMIC EFFICIENCY OF PROJECTS AND ITS SIMULATION IN TERMS OF COST-OUTPUT METHODS. In People, Buildings and Environment 2012. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. p. 149-153. ISBN: 978-80-214-4628-1.
Detail