Project detail

Použití druhotných surovin do matrice konopných výplňových hmot

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

On the project

Výplňové hmoty na bázi technického konopí a vzdušné či hydraulické maltoviny mají dobré tepelně-technické a fyzikálně-mechanické parametry, ovšem na úkor vyšších dávek pojivové složky, tím pádem zvýšení ceny materiálu. Cílem práce proto bude aplikovat do struktury výplňových hmot druhotnou surovinu (popílek, struska) pro částečnou náhradu pojivové složky při zachování tepelně-technických a fyzikálně-mechanických vlastnostech výsledných hmot za současného snížení ceny výplňových hmot.

Mark

FAST-J-12-1762

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Keprdová Šárka, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, K. The Influence of the Addition of Secondary Materials to the Thermal-Technical Properties of Filling Materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688(2013), no. 03, p. 165-171. ISSN: 1022-6680.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Aplikace pazdeří technického konopí ve stavebních výrobcích. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2012. s. 43-46. ISBN: 978-80-87397-11-4.
Detail