Detail projektu

Řešení problematiky mapování surovinových zdrojů a geodynamiky rizikových oblastí s využitím nejmodernějších metod fyzikální geodézie

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Vychází ze současně nejmodernějších technologií satelitů a satelitních dat typu GRACE, GOCE, EGM08, DNS atd. Dostupnost dat tohoto typu otvírá univerzitním pracovištím nové možnosti k využití svého odborného potenciálu při minimálních nákladech. Projektový záměr bude zahrnovat i vlastní měření GPS, gravimetrie a opakované přesné nivelace, aplikací soudobých geopotenciálních modelů, kombinace družicových modelů tíhového pole a nadmořských výšek.

Označení

FAST-S-12-31

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav geodézie
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

POSPÍŠIL, L. Opening of the new deep prospect opportunities on the base of the reprocessed seismic Data in the Eastern Slovakia. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment Journal, 2005, roč. 2005, č. 1-2, s. 12-14. ISSN: 1211-359X.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Movement tendencies in the Moravian region: Kinematical model. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2013, vol. 10, no. 3, p. 307-321. ISSN: 1214-9705.
Detail

Pospíšil Lubomil, Ján Hefty, Lucie Hipmanová. RISK AND GEODYNAMICALLY ACTIVE AREAS OF THE CARPATHIAN LITHOSPHERE ON THE BASE OF GEODETICAL AND GEOPHYSICAL RISK AND GEODYNAMICALLY ACTIVE AREAS OF THE CARPATHIAN LITHOSPHERE ON THE BASE OF GEODETICAL AND GEOPHYSICAL Risk and Geodynamically active areas of the Carpathian lithosphere on the base of geodetical and geophysical data. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica (online), 2012, vol. 47, no. 3, p. 287-309. ISSN: 1587-1037.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R. Kinematic Model of Movement Tendencies at the Moravia Region. The 13th Czech-Polish Workshop, On Recent Geodynamics of The Sudety Mts. and Adjacent Areas Abstracts. Wroclaw, Poland: Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, 2012. p. 40-40.
Detail

POSPÍŠIL, L.; LOULE, J-P. Geophysical Evidence of Cretaceous Volcanics in Logone Birni Basin (Northern Cameroon), Central Africa and consequences for the Central African rift system. TECTONOPHYSICS, 2013, vol. 583, no. 1, p. 88-100. ISSN: 0040-1951.
Detail

VATRT, V.; POSPÍŠIL, L., LOULE J-P. . New technology going up from the GPS measurements, known W0 and its possible utilization in praxis. Positioning, 2013, vol. 4, no. 2, p. 200-209. ISSN: 2150-850X.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; ROŠTÍNSKÝ, P. Recent geodynamic and geomorphological analyses of the Diendorf–Čebín Tectonic Zone, Czech Republic. TECTONOPHYSICS, 2013, vol. 2013, no. 599, p. 45-66. ISSN: 0040-1951.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. POZNATKY Z OPAKOVANÝCH GPS MĚŘENÍ V SÍTI MORAVA. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: VUT Brno, 2014. s. 5-14. ISBN: 978-80-86433-58-5.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. GPS – PROSTŘEDEK PRO VYMEZENÍ GEODYNAMICKY AKTIVNÍCH A RIZIKOVÝCH OBLASTÍ. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: VUT Brno, 2014. s. 44-56. ISBN: 978-80-86433-58-5.
Detail

POSPÍŠIL, L.; HEFTY, J. POST-SUBDUCTION CARPATHIAN OROGEN REBOUND CONSTRAINS FROM GEODETIC AND GEOPHYSICAL DATA. In Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní. 1. 2013. p. 37-58. ISBN: 978-80-89626-01-4.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M.; ČERNOTA, P.; NOVOSAD, M. Preliminary results of repeated measurements in local geodynamic network Morava. In Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní. 1. Bratislava: SSGK, 2013. s. 59-70. ISBN: 978-80-89626-01-4.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; ROŠTÍNSKÝ, P.; WITISKA, M. RESULTS OF REPEATED MEASUREMENTS AT THE ŽELEZNÉ HORY-TIŠNOV FAULT SYSTEM SURROUNDINGS. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2014, vol. 11, no. 3(175), p. 101-113. ISSN: 1214-9705.
Detail

POSPÍŠIL, L.; VATRT, V. Satellite Gravity Data and their Utilization in Geophysical Mapping. In Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní. 1. Bratislava: SSGK, 2013. p. 129-131. ISBN: 978-80-89626-01-4.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ČERNOTA, P.; MIKUŠKA, J.; VOLAŘÍK, T.; POSPÍŠIL, J.; PAPČO, J.; ZÁHOREC, P. EXPERIMENTAL GRAVITY AND VERTICAL GRAVITY GRADIENT MEASUREMENTS IN MINE SHAFT STONAVA (Sto-Su-1), OSTRAVA-KARVINÁ DISTRICT, CZECH REPUBLIC. In Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní. 1. Bratislava: SSGK, 2013. p. 155-157. ISBN: 978-80-86433-58-5.
Detail

Pospíšil, L., J. Mikuška and I. Hrušecký. Structural analysis of reservoirs in Transcarpathian Depression by gravity method. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment Journal, 2008, vol. 14, no. 1-2, p. 6-9. ISSN: 1211-359X.
Detail