Project detail

Zařízení pro měření vnitřní teploty kolejnic

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

On the project

Hlavní náplní projektu je vyvinutí a stavba měřícího přístroje pro zjišťování vnitřní teploty kolejnic, díky němuž by bylo možné jednoduchým způsobem určovat jednu složku napětí v bezstykové koleji. Měření uskutečněná tímto přístrojem umožní získání podrobnějších poznatků o termickém spolupůsobení bezstykové koleje a železničních mostů.

Mark

FAST-J-11-47

Default language

Czech

People responsible

Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Říha Tomáš, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Railway Structures and Constructions
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

ŘÍHA, T. Detaily konstrukce zařízení pro měření teploty kolejnic. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Young Scientist 2012 - Book of Abstracts. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

ŘÍHA, T. ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ VNITŘNÍ TEPLOTY KOLEJNIC. In Juniorstav 2012 - Sborník anotací. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 230-230. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail