Detail projektu

Dřevěné nosníky zesílené externí FRP výztuží

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Posdstatou výzkumu jsou výpočty a experimenty na dřevěných nosnících běžných rozměrů stropních trámů, které jsou v tažené části zesíleny externí lepenou výztuží, na bázi uhlíkových nebo skelných vláken. U jednotlivých prvků bude testován vliv výztuže na jejich materiálové a deformační vlastnosti. Výsledky experimentů budou porovnávány s výsledky získanými z výpočetních programů pracujících na základě metody konečných prvků. Možnosti uvedeného vyztužování budou zkoumány také z hlediska cenového a z hlediska možnosti užití v praxi.

Označení

FAST-J-11-52

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kočková Pavla, Ing. - hlavní řešitel
Bukovská Pavla, Ing. - spoluřešitel
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

NEUBAUEROVÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P. Strengthening timber beams using externally bonded carbon – fiber reinforced polymer. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge. U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 31-36. ISBN: 978-1-61804-071-8.
Detail