Project detail

Aplikace přírodních rychle obnovitelných materiálů ve stavebních výrobcích

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

On the project

Využití přírodních materiálů ve stavebnictví je poměrně úzce spjato s výstavbou nízkoenergetických a pasivních staveb. Využitím přírodních materiálů ve stavebních konstrukcích bytové výstavby lze zásadním pozitivním způsobem ovlivnit mikroklima vnitřního prostředí, čím lze získat zdravé ekologické bydlení. Tepelně-izolační a akustické vlastnosti přírodních stavebních materiálů jsou většinou plně srovnatelné s běžně užívanými stavebními materiály, v některých případech jsou dokonce ještě lepší.

Description in English
Use of natural materials in construction is quite closely linked to the construction of low-energy and passive buildings. Using natural materials in building construction of housing is a major positive impact on indoor climate environment, the more you can get healthy organic living. Heat-insulating and acoustic properties of natural building materials are usually fully comparable with commonly used building materials, in some cases even better.

Keywords
přírodní rychle obnovitelné materiály, výplňová hmota, technické konopí

Key words in English
natural rapidly renewable materials, fillings materials, technical hemp

Mark

FAST-J-11-14/1240

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Keprdová Šárka, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv přídavku druhotné suroviny na mechanické vlastnosti konopných výplňových hmot. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2011. s. 77-80. ISBN: 978-80-87397-06-0.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. FILLING MATERIALS BASED ON THE TECHNICAL HEMP. In Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. p. 304-310. ISBN: 978-3-937066-21-9.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Possibility of using the technical hemp as a filling component in external thermal-insulation composite systems. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012 (587), no. 587, p. 47-52. ISSN: 1022-6680.
Detail

KEPRDOVÁ, Š. VLIV MINERALIZACE TECHNICKÉHO KONOPÍ NA FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI VÝPLŇOVÝCH HMOT. In JUNIORSTAV 2012 14. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Technické konopí, plnivo nenosných výplňových hmot pro svislé a vodorovné konstrukce. In Sanace a rekonstrukce staveb 2011. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2011. s. 218-222. ISBN: 978-80-02-02344-9.
Detail