Detail projektu

Termodynamické a hydraulické vlastnosti teplonosných látek při nízkých teplotách.

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2012

O projektu

Ověřit termodynamické a hydraulické vlastnosti běžně užívaných teplonosných látek v nepřímých chladicích nebo solárních systémech. Další částí výzkumu bude ověřit termodynamické a hydraulické vlastnosti látek na bázi lihu a využití této teplonosné látky jak v systémech chlazení tak soláních..

Označení

FAST-S-11-33

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Formánek Marian, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Malenický Václav, Ing. - spoluřešitel
Petrůjová Hana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2012 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

FORMÁNEK, M.; PETRŮJOVÁ, H. Potrubní systémy v rozvodech chladu. Topenářství, 2011, roč. XXXXIV, č. 4/2011, s. 50-51. ISSN: 1211-0906.
Detail

FORMÁNEK, M.; PETRŮJOVÁ, H. Využití odpadního tepla z chlazení. In CzechSTAV 2011. 2011. s. 167-173. ISBN: 978-80-904877-5-8.
Detail

PETRŮJOVÁ, H. Konstrukční vlivy hydraulického zapojení technických zařízení. Sborník anotací konference Juniorstav 2012. Litera Brno. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno;, 2012. s. 119-119. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

FORMÁNEK, M.; PETRŮJOVÁ, H. PROVOZNÍ POŽADAVKY NA REGULAČNÍ ARMATURY. Topenářství, 2012, roč. XXXXVI, č. 3/2012, s. 32-35. ISSN: 1211-0906.
Detail

PETRŮJOVÁ, H.; FORMÁNEK, M. Hydraulická (ne)stabilita prvků otopných soustav. In VYKUROVANIE 2013 21. medzinárodná konferencia na tému: Energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov. Bratislava: SSTP Bratislava, 2013. s. 375-378. ISBN: 978-80-89216-53-6.
Detail

PETRŮJOVÁ, H.; FORMÁNEK, M. Experimentální ověřování funkce komponentů teplovodních soustav. In Sborník konference Progress 2012. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra Prostředí staveb a TZB, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2666-0.
Detail

FORMÁNEK, M. Problematika proudového zatížení vodičů u fotovoltaických elektráren. TZB Haus Technik, 2012, roč. V., č. 02/2012, s. 40-41. ISSN: 1803-4802.
Detail

FORMÁNEK, M.; PETRŮJOVÁ, H. Experimentální ověřování funkce a chování termohydraulického rozdělovače nebo-li HVDT. Topenářství, 2012, roč. XXXXVI, č. 8/2012, s. 33-35. ISSN: 1211-0906.
Detail

FORMÁNEK, M.; VLČEK, P. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ DOPADU NÁHRADY EKOLOGICKÝCH CHLADIV NA CHLADÍCÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ. In Sborník konference progres 2012, teplo, tepelná energetika, nové směry ve vytápění, nezávislé zdroje a nové předpisy. 1. Ostrava: 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-2666-0.
Detail