Detail projektu

ARCHITEKTONICKÁ INTERPRETACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ NAŠÍ HISTORIE

Období řešení: 01.04.2011 — 31.12.2011

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Ve spolupráci s odborníky z oblasti historie a archeologie budou vytvářeny digitální modely architektonických objektů, případně jejich souborů, objektů, které tvořily základní kameny osídlování našeho území a jejichž podoba v průběhu staletí upadla v zapomnění. Smyslem práce je zvyšování úrovně vědomostí a odbornosti studentů, rozvíjení mezioborové spolupráce v rámci řešitelského týmu a zároveň popularizace a zviditelňování práce pedagogů a studentů na veřejnosti. Řešitelé - Doc.Ing.arch.Josef Hrabec,CSc, Ing.arch.Ivo Boháč, Doc.Ing.arch.Jan Hrubý,CS

Označení

FA-S-11-1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav teorie architektury
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; ŠUGLOVÁ, D.; BOHÁČ, I. Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie. Jižní Morava. Moravský zemský archiv v Brně AB AC, 2012, roč. 48, č. 51, s. 352-360. ISSN: 0449-0436.
Detail