Project detail

ARCHITEKTONICKÁ INTERPRETACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ NAŠÍ HISTORIE

Duration: 01.04.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

On the project

Ve spolupráci s odborníky z oblasti historie a archeologie budou vytvářeny digitální modely architektonických objektů, případně jejich souborů, objektů, které tvořily základní kameny osídlování našeho území a jejichž podoba v průběhu staletí upadla v zapomnění. Smyslem práce je zvyšování úrovně vědomostí a odbornosti studentů, rozvíjení mezioborové spolupráce v rámci řešitelského týmu a zároveň popularizace a zviditelňování práce pedagogů a studentů na veřejnosti. Řešitelé - Doc.Ing.arch.Josef Hrabec,CSc, Ing.arch.Ivo Boháč, Doc.Ing.arch.Jan Hrubý,CS

Mark

FA-S-11-1

Default language

Czech

People responsible

Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D. - fellow researcher
Havlík Darina, Ing. arch. - fellow researcher
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc. - fellow researcher
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Theory
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Architecture
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; ŠUGLOVÁ, D.; BOHÁČ, I. Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie. Jižní Morava. Moravský zemský archiv v Brně AB AC, 2012, roč. 48, č. 51, s. 352-360. ISSN: 0449-0436.
Detail