Detail projektu

Rozklad těkavých organických látek v dielektrickém bariérovém výboji kombinovaném s insitu fotokatalýzou

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2011-03-31 - 2011-12-31)

O projektu

Navrhovaný projekt se týká vytvoření zcela nové komplexní úlohy - Rozklad těkavých organických látek v plazmatu dielektrického bariérového výboje kombinovaného s in situ fotokatalýzou. V tomto směru se jedná o vysoce perspektivní nový směr technologie, který je v popředí zájmu nejen z hlediska výzkumu, ale zejména potenciálního nasazení v čistění odpadních plynů. Úloha bude zahrnovat jak analýzu plynů vystupujících z plazmatu různými analytickými technikami, tak i diagnostiku vlastního plazmatu pomocí v průmyslu použitelného spektrometru s odpovídajícím rozlišení a měření elektrických charakteristik výboje nezbytných pro stanovení celkové účinnosti procesu. Přínosem nové úlohy bude její zařazení do studijního programu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT i možnost zařazení i do výuky studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí na FCH.

Klíčová slova
rozklad těkavých látek, dielektrický bariérový výboj, fotokatalýza, oxid titaničitý

Klíčová slova anglicky
VOC decomposition, dielectric barrier discharge, photocatyzis, TiO2

Označení

2877/2011

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (31.03.2011 - nezadáno)