Project detail

Matematické modelování pomocí zlomkového kalkulu

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

On the project

Podstatou navrhovaného projektu je studium a aplikace moderních numerických a heuristických metod na matematické modely zahrnující derivace neceločíselných řádů. Kromě prohloubení vlastního samostatného výzkumu se předpokládá především vzájemná spolupráce členů navrhujícího kolektivu.

Mark

FSI-J-10-55

Default language

Czech

People responsible

Čermák Jan, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Rozehnalová Petra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šandera Čeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kisela Tomáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Mathematics
- (2011-01-01 - 2011-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2011-01-01 - 2011-12-31)

Results

KISELA, T. On a Discretization of the Initial Value Problem for a Linear Nonhomogeneous Fractional Differential Equation. In Proceedings of FDA'10. Badajoz, Španělsko: Technical University of Kosice and University of Extremadura, 2010. p. 264-269. ISBN: 978-80-553-0487-8.
Detail

ŠANDERA, Č.; KISELA, T.: Fractional Black Box; Fractional Black-box modeller. www.mat.fme.vutbr.cz ysande01@stud.fme.vutbr.cz. URL: http://www.mat.fme.vutbr.cz. (software)
Detail