Detail projektu

Moderní metody a prostředky v automatizaci

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

O projektu

Podstatou navrhovaného projektu je efektivní podpora studentů doktorského programu Elektrotechnika a komunikační technologie(P2613) na ÚAMT FEKT VUT v Brně v oblastech inteligentních řídicích a identifikačních algoritmů, umělé inteligence a robotiky, komunikačních sítí, systémů procesní automatizace, metod a prostředků automatizovaného měření a počítačového vidění. Projekt podporuje vědecko-výzkumnou činnost doktorandů a výměnu znalostí mezi nimi. Vzájemná spolupráce bude výrazně podporována formou pravidelně organizovaných odborných setkání a seminářů.

Označení

FEKT-S-10-12

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Klusáček Stanislav, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Babinec Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Blaha Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Burian František, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Červinka Luděk, Ing. - spoluřešitel
Číp Pavel, Ing. - spoluřešitel
Dobias Michal, Ing. - spoluřešitel
Dokoupil Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dvořáček Martin, Ing. - spoluřešitel
Fialka Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fidler Petr, Ing. - spoluřešitel
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Gogol František, Ing. - spoluřešitel
Havránek Zdeněk, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hliněný Petr, Ing. - spoluřešitel
Horák Karel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chomát Luděk, Ing. - spoluřešitel
Janáková Ilona, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jirsík Václav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Juhas Miroslav, Ing. - spoluřešitel
Jura Pavel, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kopečný Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kváš Marek, Ing. - spoluřešitel
Malounek Petr, Ing. - spoluřešitel
Mlatecová Hana, Ing. - spoluřešitel
Pivoňka Petr, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Pohl Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Polách Petr, Ing. - spoluřešitel
Skula David, Ing. - spoluřešitel
Šembera Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Šír Michal, Ing. - spoluřešitel
Šolc František, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Štohl Radek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Uher Miroslav, Ing. - spoluřešitel
Václavek Pavel, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Valach Soběslav, Ing. - spoluřešitel
Veselý Ivo, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Veselý Libor, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Veselý Miloš, Ing. - spoluřešitel
Zámečník Dušan, Ing. - spoluřešitel
Zbranek Pavel, Ing. - spoluřešitel
Zezulka František, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Výsledky

ŠÍR, M.; FIEDLER, P.; KACZMARCZYK, V. Interoperability and ontology for AS-Interface bus. In 10th IFAC Workshop in Programmble Devices and Embedded Systems. Pszczyna, Poland: 2010. p. 271-276. ISBN: 978-3-902661-95-1.
Detail

NOVÁČEK, P. Spojování obrazů. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013. 1. Brno: Litera, 2013. s. 115-117. ISBN: 978-80-214-4693-9.
Detail

FIEDLER, P.; ZEZULKA, F.; BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; SAJDL, O. Virtual Automation Networks - one way from incompatibility. In 10th IFAC Workshop on Programmable and Embedded Systems PDeS 2010. preprints. 2010. p. 161-166. ISBN: 978-3-902661-95-1.
Detail

FIALKA, J. Determination of the piezoelectric charge constant d33 measured by the laser interferometer and frequency method. In Annals of DAAAM for 2010 & proceedings of the 21st international DAAAM symposium, vol 20, No1. 2010. TU Wien Karlsplatz 13/311 A-1040 Vienna Austria: DAAAM International Vienna, 2010. p. 1253-1254. ISBN: 978-3-901509-73-5.
Detail

BENEŠ, P.; FIALKA, J. Hlavní problémy při kalibraci snímačů AE. In NDT for Safety / Defektoskopie 2010. listopad 2010. Technická 2 616 69 Brno CZ: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2010. s. 17-24. ISBN: 978-80-214-4182-8.
Detail

TŮMA, M. REDUCTION OF A LINEAR DYNAMICAL SYSTEM AND THE PROBLEM OF MOMENTS. In STUDENT EEICT PROCEEDINGS OF THE 17th CONFERENCE Volume 3. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o, 2011. s. 396-400. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

FIALKA, J.; SKULA, D. Using of the Laser Interferometer for the Measurement of Piezoelectric Charge Constant d31 and d33. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Volume 3. nám. Republiky 15 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 164-168. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

BURLAK, V.; DOKOUPIL, J. Comparison of the Robustness of LQ Controllers in the Position and Incremental Form. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. 3. nám Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 139-143. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

ČÍP, P.; BABINEC, T. Optical Processing of Questionnaires. In Proceedings of the 17th Conference. 3. Brno: NOVPRESS s.r.o, 2011. p. 149-153. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

BABINEC, T.; ČÍP, P. Display Inspection System. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. 3. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 134-138. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

VÁGNER, M. MEMS Gyroscope Performance Comparison using Allan Variance Method. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 199-203. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

DOKOUPIL, J.; BURLAK, V. Game Theory Approach to Sliding Window H-infinity Algorithm for Dynamical Modeling Design. In Proceedings of the 17th conference STUDENT EEICT 2011. 3. nám. Republiky 15 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 159-163. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

DOBIAS, M.; PIVONKA, P. Robustná stabilita vzduchového tunelu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 6, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

VESELÝ, I.; ZÁMEČNÍK, D. Problémy spojené s testováním a programováním vylepšené frekvenční analýzy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 114, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

SKULA, D.; ŽALUD, L. Zařízení pro simulaci pohybu lidské hlavy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 10, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

ZÁMEČNÍK, D.; VESELÝ, I. Prediktívny regulátor v prúdovej slučke asynchrónneho motora. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 4, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ZEZULKA, F.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; ŠÍR, M. Trends in Automation - investigation in Network Control Systems and Sensor Networks. In 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Enmbedded Systems PDeS 2010. 1. Salezian University Gliwice, Poland: Salezian University Gliwice, 2010. p. 131-135. ISBN: 9781618396228.
Detail

KACZMARCZYK, V. Ethernet Powerlink Simulator. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. 3. Brno: NOV Press, 2011. p. 174-178. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

VALACH, S.; KVÁŠ, M.: IO-UNIT; Modulární systém vstupů a výstupů na rozhraní RS232 a RS485. ÚAMT, VUT v Brně. (prototyp)
Detail