Detail projektu

Testování geopotenciálního modelu Země EGM06 vyvinutého "Geospatial Intelligence Agency" a NASA

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2011

O projektu

Geopotenciální model EGM06, který vyvíjí společně NGA (National Geospatial-Intelligence Agency) a NASA (USA) by měl sloužit jako základ pro praktickou realisaci globální geodesie. Model dosáhne stupně a řádu 2 160 (4 669 921 koeficientů), zatímco dosavadní modely, (dosud nejpřesnější EGM96), byly pouze do stupně a řádu 360. Síť testovacích bodů GMEMN (Geopot. Model Evaluation and Monitoring Network) by se měla skládat z nivelačních bodů měřených s GPS nad kontinenty a z bodů měřených altimetrickými družicemi TOPEX/POSEIDON, Jason-1 a Jason-2 nad oceány. Naše skupina shromažďuje už léta potřebná data. Je potřeba vytvořit nejprve spolehlivý software pro práci s tak rozsáhlým modelem a potom pro každý bod spočítat hodnoty potenciálu s přesností řádově na centimetry. Nad oceány je třeba znát střední hladinu s obdobnou přesností. Pro sjednocení nadmořských výšek je třeba vytvořit chybějící globální výškový systém (GVRS), vzhledem k tomu, že dosud je ve světě značné množství různých

Klíčová slova anglicky
earth geopotential model; Stokes parameters; fundamental parameters of the Earth

Označení

GA205/08/0328

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šíma Zdislav, RNDr., CSc. - hlavní řešitel
Vatrt Viliam, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav geodézie
- spolupříjemce (04.03.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2008-01-01 - 2011-12-31)