Detail projektu

Výzkum metod nelineární akustické spektroskopie pro diagnostiku betonových prvků

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2011

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty

- plně financující (2009-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na výzkum nových metod nelineární ultrazvukové spektroskopie a jejich aplikaci pro defektoskopii betonových prvků

Popis anglicky
Project is aimed on study of new methods of nonlinear acoustic spectroscopy and their application for defectoscopy of concrete elements. In terms of project will be fulfilment:Theoretic analysis of nonlinear acoustic spectroscopy methods in light of their complication, application and serviceability for diagnostics of concrete elements.Make-up single blocks of gauging arrangement from moderate resources.Production of test blocks (concrete cubes and beams).Experimental checking of gauging arrangement.Gradual degradation of set specimen and their testing with nonlinear acoustic spectroscopy methods.Fulfilment of destructive and non-destructive examinations for verification of nonlinear ultrasonic spectroscopy methods.Analysis of result.Project is oriented on utilize knowledge of nonlinear effects rising at diffusion ultrasonic waves in unyielding matters. Records will be utilized for non-destructive testing of concrete elements.

Klíčová slova
nelineární akustická spektroskopie, trhliny, beton

Klíčová slova anglicky
non-linear acoustic spectroscopy; cracks; concrete

Označení

GP103/09/P252

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Matysík Michal, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (01.01.2009 - 31.12.2011)

Výsledky

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B. NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by NAS Method. In 7th Workshop NDT 2009. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. p. 102-108. ISBN: 978-80-7204-671-3.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B. NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, vol. 2, no. 4, p. 166-171. ISSN: 1802-971X.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M. Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy Methods Proper for Defectoscopy of Concrete. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2011, vol. 16, no. 4, p. 1-7. ISSN: 1435-4934.
Detail

MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I. NDT OF FREEZE-THAW DAMAGED CONCRETE SPECIMENS BY NONLINEAR ACOUSTIC SPECTROSCOPY METHOD. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2009, vol. 3, no. 1, p. 317-323. ISSN: 1435-4934.
Detail

MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; Vysoké učení technické v Brně: Přípravek pro uchycení piezokeramických snímačů na zkušební vzorky. 21765, užitný vzor. Praha, Česká republika (2011)
Detail