Detail patentu

Přípravek pro uchycení piezokeramických snímačů na zkušební vzorky

MATYSÍK, M. TOPOLÁŘ, L.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká přípravku pro uchycení piezokeramických snímačů na zkušební, zejména betonové, vzorky, kterými mohou být trámce, krychle, válce a podobně, ale také tuhnoucí a tvrdnoucí betonové směsi ve formách.

Klíčová slova

akustické testování, piezokeramické senzory, uchycení, beton, zkušební vzorky, NDT

Číslo patentu

21765

Datum přihlášky

8. 11. 2010

Datum zápisu

14. 2. 2011

Datum skončení platnosti

8. 11. 2014

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www