Detail projektu

Filtrační deformace v zeminách - inovace stávajícího zařízení, možnosti detekce, kritéria vzniku

Období řešení: 30.06.2008 — 31.12.2008

Zdroje financování

Ministerstvo zemědělství ČR - Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012

- částečně financující (2008-06-30 - 2008-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- částečně financující (2008-06-30 - 2008-12-31)

O projektu

Zaměření předkládaného projektu lze shrnout do řešení tří dílčích okruhů. Prvním okruhem je modernizovat a rozšířit stávající současným požadavkům pro výuku již nevyhovující zařízení hydrodynamiky podzemních vod, které bude sloužit pro vzdělávání, výzkum, vývoj a doplňkovou činnost v rozsahu pokrytí značného množství jevů v hydraulice podzemních vod zasahujících i do jiných oborů. Druhým okruhem je popis možností detekce filtračních deformací metodou EIS (elektrické impedanční spektrometrie), která je unikátní metodou detekce obsahu vody v zeminách, a je vyvíjena pracovníky ÚVST mimo jiné i v rámci projektu EUREKA. Třetím okruhem je provést rešerši více než 100 výzkumných zpráv archivovaných v LVV ÚVST týkajících se filtračních deformací, provést vybrané experimenty filtračních deformací, porovnat výstupy s jinými experimenty či daty z experimentů, doplnit obecně uznávané databáze dat a vyhodnotit kritéria vzniku filtračních deformací jako cenný poklad pro výuku, další výzkum a pro praxi.

Popis anglicky
The project was research three basic parts. The first was innovate unsatisfactory hydraulic system, second was describe possibilities of filtration deformations detections and the three was determine criteria of filtration deformations genesis.

Klíčová slova
inovace, filtrační deformace, EIS, hydraulická vodivost

Klíčová slova anglicky
innovation, filtration deformations, EIS, hydraulic conductivity

Označení

BD128900928

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Julínek Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Khaddour Ahmed, Ph.D. - spoluřešitel
Pařílek Luboš - spoluřešitel
Pařílková Jana, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Říha Jaromír, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Srna Jiří, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodních staveb
- příjemce (30.06.2008 - nezadáno)

Výsledky

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PROCHÁZKA, R. Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) pro vodohospodářské účely. In Mokřady a voda v krajině. neuv. Třeboň: ENKI, o.p.s., 2008. s. 49-52. ISBN: 978-80-254-2329-5.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Physical Modeling in Water Management. In Mokřady a voda v krajině. neuv. Třeboň: ENKI, o.p.s., 2008. p. 58-61. ISBN: 978-80-254-2329-5.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L. Monitoring of the Earth Dam of a Water Reservoir by the Method of Electrical Impedance Spectrometry. In EUREKA 208 - 4th working session. neuv. Brno: VUTIUM, 2008. p. 21-31. ISBN: 978-80-214-3687-9.
Detail

ZACHOVAL, Z. Filtrační deformace v zeminách – inovace stávajícího zařízení, možnosti detekce, kritéria vzniku. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, 2009. s. 1-27.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J. Monitorování hráze vodní nádrže metodou EIS. In XXXI. Přehradní dny 2008. neuv. Brno: Povodí Moravy, s.p., ČVTVHS, 2008. s. 25-30. ISBN: 978-80-02-02017-2.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C. VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ METODOU EIS A PERSPEKTIVY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ. In 70 rokov SvF STU. neuv. Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 49-66. ISBN: 978-80-227-2979-6.
Detail

ZACHOVAL, Z. Čerpací systém pro hydrauliku podzemních vod. Události na VUT v Brně, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 6-7. ISSN: 1211-4421.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; PAVLÍK, J. ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE - PŘIPRAVOVANÉ APLIKACE VE VODOHOSPODÁŘSKÉ PRAXI. In 22nd Syposium on Anemometry. neuv. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2008. s. 62-67. ISBN: 978-80-87117-04-0.
Detail

Odkaz