Detail projektu

Vývoj nedestruktivních metod pro posouzení homogenity ztvrdlého drátkobetonu

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2011

O projektu

Vývoj vhodných zkušebních metod pro objektivní posouzení koncentracew drátků ve ztvrdlém drátkobetonu. Při řešení projektu budou vyvíjeny nové metody kontroly, které však rámcově budou využívat fyzikální principy stávajících nedestruktivních a semidestruktivních metod.

Označení

GA103/09/1073

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hobst Leonard, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav stavebního zkušebnictví
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2009-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

ANTON, O. Radiografie Co60 - identifikace dutin, možnost ověření správnosti zainjektování předpínací výztuže. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 47-55. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. Sklo-epoxy směs jako náhrada betonu ve vzorcích pro testování magnetických metod ke stanovení homogenity drátkobetonu. Construmat 2012. Žilina: 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O.; HRONOVÁ, P. Porovnání citlivosti indikátorů výztuže. In Zkoušení a Jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 493-498. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M. Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu. Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010. Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. s. 9-15. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; ŠČUČKA, J.; VODIČKA, J. Ověřování homogenity drátkobetonu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010. Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. s. 43-50. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M. Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel-fibre Concrete. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. p. 70-75. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Radiography of Fibre-concrete Structures. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. p. 81-86. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Radiografické sledování směru vláken v drátkobetonu. Sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 17. Betonářské dny 2010. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2010. s. 344-347. ISBN: 978-80-87158-28-9.
Detail

HLAVÁČ, Z.; ANTON, O.; GARBACZ, A. Detection of Steel Bar in Concrete by Impact-Echo. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2009, vol. 2, no. 3, p. 122-127. ISSN: 1802-971X.
Detail

GARBACZ, A.; STEINBRUCH, J.; HLAVÁČ, Z.; HOBST, L.; ANTON, O. Defect detection in concrete structure with NDT methods: impact-echo versus radar. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 21-28. ISSN: 1435-4934.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Radiografická metoda stanovení homogenity drátkobetonu v konstrukcích. In Zborník príspevkou zo 17. konferencie s medzinárodnou účasťou Condtrumat 2011. 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 215-220. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VODIČKA, J. Verification of the homogeneity of the fibre-concrete calibration samples. In In 6th International Conference FIBRE CONCRETE 2011. Prague: 2011. p. 83-84. ISBN: 978-80-01-04836-8.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J.; HORÁK, M. A Magnetic Method for Testing of Homogeneity of Fibre Concrete. In 9th International Conference NDT 2011 Nedestruktivní testování v technických oborech. Brno: 2011. p. 19-29. ISBN: 978-80-7204-774-1.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Homogeneity detection of fibre-concrete structures by using radiographic technique. In Nondestructive testing of materials and structures. RILEM bookseries. Istanbul: Springer, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-94-007-0722-1.
Detail

BÍLEK, P. První měření a poznatky s ověřováním homogenity drátkobetonu v konstrukci vyvíjenou magnetickou metodou. In Juniorstav 2012 - Sborník anotací. Juniorstav. Brno, Česká republika: omegadesign, 2012. s. 235-235. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J.; ANTON, O.; BÍLEK, P. Non-destructive Testing of the Homogeneity of Fibre-Concrete Structures. Fortaleza, Brazil: Fabricado por Wave Media, 2012. p. 1-18.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Možnost užití betatronů při radiografii masivních konstrukcí. Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 37-46. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail