Detail projektu

Metodika zpracování akčních plánů pro okolí hlavních silnic, hlavních železničních tratí a hlavních letišť.

Období řešení: 03.01.2005 — 30.12.2007

Zdroje financování

Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu)

- částečně financující (2005-01-03 - 2007-12-30)

O projektu

Cílem projektu je vytvořit metodiku zpracování akčních plánů, které budou řešit obtěžující a škodlivé účinky hluku na území, pro které jsou vypracovány, a stanoví postupy vedoucí ke snižování hluku.

Popis anglicky
The objective of the project is to create methodology for elaborating action plans that will manage the annoying and harmful noise effects in the specified areas and will determine procedures for noise reduction.

Klíčová slova
Hluk, zdraví, akční plány, strategické hlukové mapování, GIS

Klíčová slova anglicky
Noise, health, action plans, strategic noise mapping, GIS

Označení

1F52B/103/520

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- spolupříjemce (02.04.2007 - nezadáno)

Výsledky

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Assessment and Management of Reduction Environmental Noise European Union. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 165-168. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Strategic Noise Maps to Action Planning. In sbornik. Bratislava: 2006. p. 208-209. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail