Project detail

Methodology for elaborating action plans for the neighbourhood of major roads, major railways and major airports.

Duration: 03.01.2005 — 30.12.2007

Funding resources

Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu)

- part funder (2005-01-03 - 2007-12-30)

On the project

Cílem projektu je vytvořit metodiku zpracování akčních plánů, které budou řešit obtěžující a škodlivé účinky hluku na území, pro které jsou vypracovány, a stanoví postupy vedoucí ke snižování hluku.

Description in English
The objective of the project is to create methodology for elaborating action plans that will manage the annoying and harmful noise effects in the specified areas and will determine procedures for noise reduction.

Keywords
Hluk, zdraví, akční plány, strategické hlukové mapování, GIS

Key words in English
Noise, health, action plans, strategic noise mapping, GIS

Mark

1F52B/103/520

Default language

Czech

People responsible

Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr. - principal person responsible

Units

Institute of Railway Structures and Constructions
- (2007-04-02 - not assigned)

Results

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Assessment and Management of Reduction Environmental Noise European Union. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 165-168. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Strategic Noise Maps to Action Planning. In sbornik. Bratislava: 2006. p. 208-209. ISBN: 80-227-2467-X.
Detail