Detail projektu

Rozvoj FAST s ohledem na požadavky stavební praxe

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2006-01-01 - 2006-12-31)

O projektu

Rozvoj FAST s ohledem na požadavky stavební praxe

Popis anglicky
Development of Faculty of Civil Engineering with Respect to Requirements of Technical Building Practice

Klíčová slova
celoživotní vzdělávání, stavební praxe

Klíčová slova anglicky
Lifelong education, Building Practice

Označení

RP-4000/10 - chyba

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- spolupříjemce (14.02.2007 - nezadáno)

Výsledky

DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Programy celoživotního vzdělávání na Fakultě stavební. In sborník z konference. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 392-394. ISBN: 80-85645-56-4.
Detail