Detail projektu

Teoretická a experimentální analýza ocelových rozpěrných kotev při namáhání statickými a dynamickými účinky zatížení

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2008

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2006-01-01 - 2008-12-31)

O projektu

Mechanismus porušování a únosnost ocelových rozpěrných kotev do betonu, experimentální ověřování, vyhodnocení výsledků testů, pravděpodobnost poruchy, úroveň spolehlivosti.

Popis anglicky
Failure mechanisms and strength of steel expansion anchors to concrete, experimental verification, evaluation of test data, failure probability, reliability level.

Klíčová slova
ocel, beton, kotvení, experiment, rozpěrné kotvy

Klíčová slova anglicky
stee, concrete, fastening, experiment, expansion anchors

Označení

GA103/06/1107

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí
- příjemce (04.04.2006 - nezadáno)

Výsledky

ŠTRBA, M. Experimentální ověření působení rozpěrných ocelových kotev v betonu namáhaných cyklickou tahovou silou. In Sborník anotací. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 119-119.
Detail

ŠTRBA, M. Ocelové rozpěrné kotvy namáhané cyklickou tahovou silou. Brno: 2011. s. 1-132.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Fastening systems load-carrying capacity based on the reliability approach applied for the test results evaluation. In Proceedings of the International Conference. 1. Sofia: VSU Sofia, 2006. p. 188-193. ISBN: 954-331-003-3.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Některé závěry z experimentální analýzy ocelových rozpěrných kotev namáhaných smykem. In Sborník česko-slovenské konference Ocel'ové konštrukcie a mosty 2006. 1. Bratislava: Bratislava, 2006. s. 195-200. ISBN: 80-227-2471-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. K problémům působení ocelových kotevních prvků v betonu při opakovaném namáhání. In Sborník přednášek z I. konference s mezinárodní účastí "Dynamicky namáhané konstrukce DYNA 2006" konané v Brně. 1. Brno: VEDA Brno, 2006. s. 221-228. ISBN: 80-214-3164-4.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. K metodice navrhování na základě zkoušek z hlediska dosažené úrovně spolehlivosti. In Sborník přednášek z II. konference s mezinárodní účastí "Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006" konané v Brně. 1. Brno: VEDA Brno, 2006. s. 117-124. ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BARNAT, J. Porovnání únosností některých typů ocelových kotev do betonu. In Steel Structures and Bridges 2006 - Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 111-116. ISBN: 80-227-2471-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. Actual Behaviour and Load-carrying Capacity of Steel Expansion Anchors to Concrete. In Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Steel Structures. Singapore: Research Publishing Services - Singapore, 2007. p. 671-676. ISBN: 978-981-05-9366-7.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. To the design of steel expansion anchors based on the experimental verification of the actual behaviour. In Proceedings of 6th International Conference on Steel and Aluminium Structures ICSAS 07. Oxford: Oxford Brookes University, 2007. p. 401-408. ISBN: 978-0-9556254-0-4.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Behaviour of expansion anchors to concrete. In Proceedings of the 2nd International Symposium on Connections between Steel and Concrete. Stuttgart: IBIDEM-VERLAG, 2007. p. 279-290.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., KALA, Z. Load-carrying Capacity of post-installed steel anchors to concrete subjected to shear. In Proceedings of the 3rd International Conmference on Steel and Composite Structures ICSCS 07. Manchester: University of Manchester, 2007. p. 449-454. ISBN: 0-415-45141-8.
Detail

BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BARNAT, J. Comparison of Load Carrying Capacities of Selected Types of Post-Installled Anchors to Concrete. In Connections between Steel and Concrete. Stuttgart: ibidem-Verlag Stuttgart 2007, 2007. p. 291-296. ISBN: 978-3-89821-807-8.
Detail

ŠTRBA, M. K problematice stanovení únosnosti mechanických kotev cyklicky zatížených tahovou silou. In Experiment '07. Brno: CERM, Brno, 2007. s. 467-470. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

ŠTRBA, M. Stanovení únosnosti rozpěrných kotev v betonu na základě výsledků experimentálního ověřování. In Juniorstav 2008. Brno: VUT Brno, 2008. s. - (- s.)ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. The experimental determination of bearing capacity of steel expansion anchors on concrete under cyclic tensile loading. In PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE VSU' 2008. Sofia: VSU Sofia, 2008. p. IX - 83 (IX - 88 p.)ISBN: 978-954-331-020-3.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Porovnání únosností ocelových rozpěrných kotev v betonu při zatížení statickou a cyklickou tahovou silou. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 70 rokov SvF STU. Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. - (- s.)ISBN: 978-80-227-2979-6.
Detail

BAJER, M.; BARNAT, J.; ŘEPA, Š. STEEL BONDED ANCHORS BEHAVIOUR ANALYSIS Application of these anchor types in some concrete steel joints. In 5th European Conference on Steeel and Composite Structures - Eurosteel 2008 - CD. Graz, Austria: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 32, av. des Ombrages, bte 20, 1200 Brussels, Belgium, 2008. p. 1-6. ISBN: 92-0147-000-90.
Detail

ŠTRBA, M. The monotonic and repeated loading tests of steel mechanical anchors post-installed to concrete. In The 1st PhD student conference on Civil Engineering and Architecture under the auspices of dean prof. Ing. Ingrid Senitkova, PhD. TUK, FCE. Kosice: Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, 2009. p. 1-6. ISBN: 978-80-553-0176-1.
Detail

ŠTRBA, M. K problematice zkoušení ocelových mechanických rozpěrných kotev v betonu namáhaných tahovou silou. In Inženýrské konstrukce. -. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 103-106. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

ŠTRBA, M. Experimentální ověření působení rozpěrných ocelových kotev v betonu namáhaných cyklickou tahovou silou. Konstrukce, 2007, roč. 6, č. 2, s. XIII (XV s.)ISSN: 1213-8762.
Detail

ŠTRBA, M. Stanovení únosnosti rozpěrných kotev v betonu na základě výsledků experimentálního ověřování. Konstrukce, 2008, roč. 7, č. 2/2008, s. P17 (P20 s.)ISSN: 1213-8762.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. Design of expansion anchors to concrete based on the results of experimental verification. Advanced Steel Construction - an International Journal, 2009, vol. 5, no. 4, p. 390-405. ISSN: 1816-112X.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Problémy únosnosti ocelových rozpěrných kotev do betonu namáhaných smykem. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 2, s. XII (XVIII s.)ISSN: 1213-8762.
Detail

KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; PRŮŠA, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; SCHMID, P. Hodnoty parametrů betonu z lomových zkoušek pro numerickou simulaci chování kotevních bloků. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 187-192. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail