Detail projektu

Didaktické demonstrace modelů pro popis formálních jazyků

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2006

O projektu

Na Fakultě informačních technologií se v bakalářském i magisterském studijním programu (pro rok 2006) přednáší dva předměty o formálních jazycích a teorii překladačů. Předměty obsahují velmi náročnou látku nutnou pro pochopení vazeb mezi teoretickými definicemi a praktickým užitím. Tento projekt vytváří didakticky účelný nástroj pro usnadnění studia těžkých pasáží učiva jeho názornou demonstrací s využitím multimedií a interakce studenta.

Popis anglicky
There are thaught two lectures (year 2006) oriented on formal languages and parsers in Bachelor and Master Study Program in Faculty of Information Technology. These lectures present to students very difficult and theoretical passages. Understanding of their relation to practical usage is crucial. This project creates didactic and interactive tool for demonstrating advanced parts of lectures by using multimedia.

Klíčová slova
formální jazyky, e-learning, bezkontextový jazyk, konečný automat, zásobníkový automat, gramatika, vyuka

Klíčová slova anglicky
formal languages, e-learning, context-free language, finite automata, pushdown automata, grammar, education

Označení

FR1909/2006/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav informačních systémů
- spolupříjemce (01.01.2006 - 31.12.2006)