Project detail

Didactic Demonstration of Formal Language Models

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

On the project

Na Fakultě informačních technologií se v bakalářském i magisterském studijním programu (pro rok 2006) přednáší dva předměty o formálních jazycích a teorii překladačů. Předměty obsahují velmi náročnou látku nutnou pro pochopení vazeb mezi teoretickými definicemi a praktickým užitím. Tento projekt vytváří didakticky účelný nástroj pro usnadnění studia těžkých pasáží učiva jeho názornou demonstrací s využitím multimedií a interakce studenta.

Description in English
There are thaught two lectures (year 2006) oriented on formal languages and parsers in Bachelor and Master Study Program in Faculty of Information Technology. These lectures present to students very difficult and theoretical passages. Understanding of their relation to practical usage is crucial. This project creates didactic and interactive tool for demonstrating advanced parts of lectures by using multimedia.

Keywords
formální jazyky, e-learning, bezkontextový jazyk, konečný automat, zásobníkový automat, gramatika, vyuka

Key words in English
formal languages, e-learning, context-free language, finite automata, pushdown automata, grammar, education

Mark

FR1909/2006/G1

Default language

Czech

People responsible

Lukáš Roman, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Information Systems
- (2006-01-01 - 2006-12-31)