Detail projektu

Rekonstrukce vodohospodářských sítí

Období řešení: 01.03.2006 — 31.12.2008

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT

- plně financující (2006-03-01 - 2008-03-31)

O projektu

Cílem projektu je navázat na bývalou spolupráci mezi VUT v Brně a Petrohradskou státní univerzitou architektury a stavebnictví. V projektu se zaměříme na oblast odvádění odpadních vod, na plánování výstavby a sanace stokových systémů.

Popis anglicky
solution of problems in water supply and sewage networks in Russian federation and CR

Klíčová slova
rekonstrukce, kanalizace, metodika vyhodnocení

Klíčová slova anglicky
rehabilitation sewer network,

Označení

ME 864

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (04.11.2005 - nezadáno)

Výsledky

BERÁNEK, J.; SOJKA, J. Maloprofilová kanalizace a její účinek na ČOV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 197-202. ISBN: 80-86020-51-7.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; MIČÍN, J.; MALANÍK, S. Stav vodohospodářských trubních sítí v Ruské federaci. In NO-DIG 2006. 1. Praha: CzSTT, 2006. s. 34-38.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; KUČERA, T.; RACLAVSKÁ, L.; LÁTAL, M.; RACLAVSKÝ, J. Rozvoj hydraulického modelu Přeloučska o rozvojové plochy. Scénář rozvoje. Plán oprav. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, 2021. s. 1-169.
Detail

MALANÍK, S.; HORÁK, M. Sewerage metwork damaged by sulphate corossion of concrete. Petrohrad, Ruská federace: SPBGASU, 2007.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; KLEPSATEL, F. Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení. 11. 11. Bratislava: JAGA, 2007. 144 s. ISBN: 978-80-8076-053-3.
Detail

HORÁK, M. Návrh rozšíření vodovodní sítě. In Juniorstav 2007, Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 221-221. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Plánování výstavby a rekonstrukcí sítí vodovodů a kanalizací. In Plasty ve vodovodech a kanalizacích - sborník referátů. Praha: Medim s.r.o., 2007. s. 47-48.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Ocenka metodov, ispolzuiemich dlja sanacii vadapravodnych sietej v čechii. Normy i opit. In Science and innovations in modern construction - 2007, konference SPBGASU. Petrohrad, Ruská federace: SPBGASU, 2007. s. 226-232.
Detail

BERÁNEK, J. Komplexní hospodárnost na využívání dešťových vod na budovách. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. 1. Brno: ARDEC, 2007. s. 229-234. ISBN: 80-86020-54-1.
Detail

HLUŠTÍK, P.; KUČERA, T. Průzkum a vyhodnocení technického stavu stokové sítě v obci Dolní Bojanovice. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 27-32. ISBN: 978-80-214-3862-0.
Detail

FÜRST, T.; MACHALOVÁ, J.; PŘIBYL, O.; RACLAVSKÝ, J.; VODÁK, R.; ŽENČÁK, P. Možnosti matematického modelování venkovních podtlakových systémů. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 61-66. ISBN: 978-80-214-3862-0.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Ocenka metodov, ispolzuemych dlja sanacii vodoprovodnych setej v Čechii. Normy i opyt. Aktualnye vaprosy reformirovanija žiliščno-komunalnogo chozjajstva v Ukrajině. 1. Makijivka, Ukrajina: Donbaska nacionalna akademia, 2009. s. 167-171.
Detail

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Vyhodnocení technického stavu kanalizačních sítí. In AQUA 2009. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2009. s. 37-42. ISBN: 978-80-227-3157-7.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Současná problematika ve výstavbě a provozování sítí technického vybavení. Inžinierske stavby, 2007, roč. 55, č. 1, s. 38-39. ISSN: 1335-0846.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Výstavba stokových sítí mikrotunelováním. SOVAK, 2007, roč. 16, č. 11, s. 22-24. ISSN: 1210-3039.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Výstavba stokových sietí mikrotunelování. 2007, roč. 3, č. 7-8, s. 40-41.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Sanácia stokových sietí a kanalizačných prípojok. Stavebné materiály, 2006, roč. II, č. 11-12, s. 34-35. ISSN: 1336-7617.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Venkovní podtlakové systémy stokových sítí - 1. část. SOVAK, 2009, roč. 18, č. 11, s. 14-18. ISSN: 1210-3039.
Detail

HORÁK, M.; KOZELSKÝ, J.; RACLAVSKÝ, J. Průzkum a vyhodnocení technického stavu stokových sítí. Urbanismus a územní rozvoj, 2008, roč. XI, č. 4/2008, s. 48-52. ISSN: 1212-0855.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Theoretical problems of pipe inserting by making use of the method of horizontal directional drilling. Acta Montanistica Slovaca, 2008, vol. 13, no. 2, p. 229-234. ISSN: 1335-1788.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Venkovní podtlakové systémy stokových sítí - 2.část. SOVAK, 2010, roč. 19, č. 1, s. 16-19. ISSN: 1210-3039.
Detail

LÁTAL, M.; RACLAVSKÝ, J.: LaRa-G-5-2022; Prototyp separačního reakoru s kalovým prostorem pro kontejnerovou úpravnu vody. Ghana, Afrika. (prototyp)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S.: TNV 75 5405; TNV 75 5405 Sanace vodovodních sítí - odvětvová technická norma vodního hospodářství (TNV). HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Tel.: 26 11 02 222, fax: 26 12 15 186. URL: http://www.hydroprojekt.cz/doc/normy2.htm. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; LÁTAL, M.; HAJNÝ, P.: LaRa-G-5-2023; Poloprovoz separačního reakoru s kalovým prostorem pro kontejnerovou úpravnu vody. Ghana, Afrika. (poloprovoz)
Detail

Plasty ve vodovodech a kanalizacích. Plzeň (20.06.2007)
Detail