Project detail

Rehabilitation of Water Supply and Sewerage Networks

Duration: 01.03.2006 — 31.12.2008

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT

- whole funder (2006-03-01 - 2008-03-31)

On the project

Cílem projektu je navázat na bývalou spolupráci mezi VUT v Brně a Petrohradskou státní univerzitou architektury a stavebnictví. V projektu se zaměříme na oblast odvádění odpadních vod, na plánování výstavby a sanace stokových systémů.

Keywords
rekonstrukce, kanalizace, metodika vyhodnocení

Key words in English
rehabilitation sewer network,

Mark

ME 864

Default language

Czech

People responsible

Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2005-11-04 - not assigned)

Results

BERÁNEK, J.; SOJKA, J. Maloprofilová kanalizace a její účinek na ČOV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 197-202. ISBN: 80-86020-51-7.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; MIČÍN, J.; MALANÍK, S. Stav vodohospodářských trubních sítí v Ruské federaci. In NO-DIG 2006. 1. Praha: CzSTT, 2006. s. 34-38.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; KUČERA, T.; RACLAVSKÁ, L.; LÁTAL, M.; RACLAVSKÝ, J. Rozvoj hydraulického modelu Přeloučska o rozvojové plochy. Scénář rozvoje. Plán oprav. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, 2021. s. 1-169.
Detail

MALANÍK, S.; HORÁK, M. Sewerage metwork damaged by sulphate corossion of concrete. Petrohrad, Ruská federace: SPBGASU, 2007.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; KLEPSATEL, F. Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení. 11. 11. Bratislava: JAGA, 2007. 144 s. ISBN: 978-80-8076-053-3.
Detail

HORÁK, M. Návrh rozšíření vodovodní sítě. In Juniorstav 2007, Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 221-221. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Plánování výstavby a rekonstrukcí sítí vodovodů a kanalizací. In Plasty ve vodovodech a kanalizacích - sborník referátů. Praha: Medim s.r.o., 2007. s. 47-48.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Ocenka metodov, ispolzuiemich dlja sanacii vadapravodnych sietej v čechii. Normy i opit. In Science and innovations in modern construction - 2007, konference SPBGASU. Petrohrad, Ruská federace: SPBGASU, 2007. s. 226-232.
Detail

BERÁNEK, J. Komplexní hospodárnost na využívání dešťových vod na budovách. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. 1. Brno: ARDEC, 2007. s. 229-234. ISBN: 80-86020-54-1.
Detail

HLUŠTÍK, P.; KUČERA, T. Průzkum a vyhodnocení technického stavu stokové sítě v obci Dolní Bojanovice. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 27-32. ISBN: 978-80-214-3862-0.
Detail

FÜRST, T.; MACHALOVÁ, J.; PŘIBYL, O.; RACLAVSKÝ, J.; VODÁK, R.; ŽENČÁK, P. Možnosti matematického modelování venkovních podtlakových systémů. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 61-66. ISBN: 978-80-214-3862-0.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Ocenka metodov, ispolzuemych dlja sanacii vodoprovodnych setej v Čechii. Normy i opyt. Aktualnye vaprosy reformirovanija žiliščno-komunalnogo chozjajstva v Ukrajině. 1. Makijivka, Ukrajina: Donbaska nacionalna akademia, 2009. s. 167-171.
Detail

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Vyhodnocení technického stavu kanalizačních sítí. In AQUA 2009. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2009. s. 37-42. ISBN: 978-80-227-3157-7.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Současná problematika ve výstavbě a provozování sítí technického vybavení. Inžinierske stavby, 2007, roč. 55, č. 1, s. 38-39. ISSN: 1335-0846.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Výstavba stokových sítí mikrotunelováním. SOVAK, 2007, roč. 16, č. 11, s. 22-24. ISSN: 1210-3039.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Výstavba stokových sietí mikrotunelování. 2007, roč. 3, č. 7-8, s. 40-41.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Sanácia stokových sietí a kanalizačných prípojok. Stavebné materiály, 2006, roč. II, č. 11-12, s. 34-35. ISSN: 1336-7617.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Venkovní podtlakové systémy stokových sítí - 1. část. SOVAK, 2009, roč. 18, č. 11, s. 14-18. ISSN: 1210-3039.
Detail

HORÁK, M.; KOZELSKÝ, J.; RACLAVSKÝ, J. Průzkum a vyhodnocení technického stavu stokových sítí. Urbanismus a územní rozvoj, 2008, roč. XI, č. 4/2008, s. 48-52. ISSN: 1212-0855.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Theoretical problems of pipe inserting by making use of the method of horizontal directional drilling. Acta Montanistica Slovaca, 2008, vol. 13, no. 2, p. 229-234. ISSN: 1335-1788.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Venkovní podtlakové systémy stokových sítí - 2.část. SOVAK, 2010, roč. 19, č. 1, s. 16-19. ISSN: 1210-3039.
Detail

LÁTAL, M.; RACLAVSKÝ, J.: LaRa-G-5-2022; Prototyp separačního reakoru s kalovým prostorem pro kontejnerovou úpravnu vody. Ghana, Afrika. (prototyp)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S.: TNV 75 5405; TNV 75 5405 Sanace vodovodních sítí - odvětvová technická norma vodního hospodářství (TNV). HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Tel.: 26 11 02 222, fax: 26 12 15 186. URL: http://www.hydroprojekt.cz/doc/normy2.htm. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

RACLAVSKÝ, J.; LÁTAL, M.; HAJNÝ, P.: LaRa-G-5-2023; Poloprovoz separačního reakoru s kalovým prostorem pro kontejnerovou úpravnu vody. Ghana, Afrika. (poloprovoz)
Detail

Plasty ve vodovodech a kanalizacích. Plzeň (20.06.2007)
Detail