Detail projektu

Nové funkční využití smíšených zemědělských farem

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

O projektu

Se změnou společensko-ekonomické situace po r. 1989 dochází k výrazným změnám ve struktuře osídlení venkova. Útlum zemědělské velkovýroby znamená pro mnohé zemědělské farmy ztrátu jejich funkčnosti. Rozvojový projekt si klade za cíl najít nové formy využití těchto farem, novou architekturou je vrátit do kontextu tradiční venkovské zástavby a pro typové objekty vytvořit obecně platnou metodiku možného využití.

Označení

FRVŠ 1985

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (07.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-01-01 - 2002-12-31)