Detail projektu

Modernizace výuky předmětů Aplikovaná ekologie a Tvorba a ochrana krajiny

Období řešení: 01.01.2003 — 31.01.2003

O projektu

Předměty "Aplikovaná ekologie" a "Tvorba a ochrana krajiny" pro architekty jsou progresivním oborem, který absolventům umožňuje chápání hlavních přírodních zákonitostí a kvalitní komunikaci se specialisty přírodovědných oborů. Výuka zmíněných předmětů se neobejde bez velkého množství informací zhuštěných do malého časového prostoru, bez mnoha grafů, schémat a fotografií. Současný způsob výuky pouze pomocí přednášek a černobílých kreseb na foliích je nedostatečný. Adekvátní náhradou je vytvoření celku vybraných informací formou učebního textu s bohatým obrazovým doprovodem na nově zřízeném Intranetu fakulty, z něhož podstatné části a části vyžadující bližší výklad a bezprostřední komunikaci se studenty, budou pomocí notebooku a datového projektoru prezentovány při přednáškách a rozebírány při seminářích.

Označení

FRVŠ 939

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (06.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-01-01 - 2003-12-31)