Project detail

Vývoj uceleného sanačního systému využívajícího druhotných surovin

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2005

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2005-01-01 - 2005-12-31)

On the project

Cílem navrhovaného projektu je ověřit vliv přídavku vybraných typů druhotných surovin na vlastnosti tolika druhů sanačních hmot, aby byly schopny utvořit ucelený sanační systém tzn. komplexně bude ověřována možnost aplikace odpadních látek v adhezních můstcích, správkových maltách, stěrkách i nátěrech určených pro finální úpravu povrchu betonových konstrukcí. Na základě zjištěných poznatků optimalizovat složení jednotlivých materiálů tak, aby bylo zpracováno co nevyšší množství průmyslového odpadu při zachování požadovaných vlastností finálního sanačního systému. Bude kladen důraz na vzájemnou kompatibilitu jednotlivých sanačních hmot, jakožto vlastnosti výrazně ovlivňující kvalitu vyvíjeného sanačního systému. Cílem je tedy vytvoření systému, kde každá část plní svou funkci ve spoluprácí s částí druhou, kde horní vrstvy zajišťují ochranu vrstev s nosnou funkcí a spodní vrstva soudržnost celého systému se sanovanou konstrukci.

Description in English
Rehabilitation, Bonding agent, Repair mortar, Screed, Coat, Durability, Protection, Waste, Aggresive, Degradation, Concrete, Repair , Material

Keywords
Sanace, Adhezní můstek, Správková malta, Stěrka, Nátěr, Trvanlivost, Ochrana, Odpad, Systém, Agresivní, Degradace, Beton, Opravit, Materiál

Key words in English
Rehabilitation, Bonding agent, Repair mortar, Screed, Coat, Durability, Protection, Waste, Aggresive, Degradation, Concrete, Repair , Material

Mark

FRVŠ 3127

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Šnirch Zdeněk, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2005-04-07 - not assigned)

Results

ŠNIRCH, Z. APLIKACE DRUHOTNÝCH SUROVIN DO MATERIÁLŮ TVOŘÍCÍCH UCELENÝ SANAČNÍ SYSTÉM. In SANACE sborník přednášek. SANACE 2005. Brno: SSBK, 2005. s. 270 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

ŠNIRCH, Z. PROBLEMS AND DEFECTS ON COATS USED ON CONCRETE SURFACE. In Juniormat 2005 5th International conference. VUT, FSI v Brně: VUT v Brně, FSI, 2005. p. 227-231. ISBN: 80-214-2984-4.
Detail

ŠNIRCH, Z., HORKÝ, O. MODIFIKACE ADHEZNÍCH MŮSTKU DRUHOTNÝMI SUROVINAMI. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. Rajecké teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 91-94. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE. In sborník. 1. Cape Town, South Africa: Taylor & Francis London, 2005. p. 270-272. ISBN: 0415396565.
Detail

ŠNIRCH, Z. CONNECTED SYSTEM FOR RECONSTRUCTION OF CONCRETE STRUCTURES WITH UTILIZE OF WASTE PRODUCTS. In sborník International konference concrete and concrete structures. první. žilina: Unicersity of Žilina, 2005. p. 82-87. ISBN: 80-8070-462-7.
Detail

ŠNIRCH, Z. OCHRANNÉ NÁTĚRY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. Praha, Masarykova kolej: ČBS , Česká betonářsaká společnost ČSSI, 2005. s. 29 ( s.)ISBN: 80-903501-5-1.
Detail

HORKÝ, O., BYDŽOVSKÝ, J.: XI. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch - CONSTRUMAT 2005. Rájecké teplice (21.09.2005)
Detail