Detail projektu

Analýza komponent modelu systému pro metodu akustické emise

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2008

Označení

GA101/06/1689

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (03.04.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2006-01-01 - 2008-12-31)

Výsledky

BENEŠ, P.; KLUSÁČEK, S. ONLINE MEASUREMENT OF THE PARTICLE SIZE DISTRIBUTION. In Proceedings of IMEKO XVII World Congress. Rio de Janeiro: International Measurement Confederation - IMEKO, 2006. p. 1-6.
Detail

Stanislav Klusacek, Petr Benes. Measurement of Irregularity of Particle Size Distribution. In Modern trends in Control. Košice: Equilibria, s.r.o., 2006. p. 151-161. ISBN: 80-969224-6-7.
Detail

KEPRT, J. Primary Calibration of Acoustic Emission Sensors. In Proceedings of 8th international Carpathian Control Conference. Košice: TU Košice, BERG Faculty, 2007. p. 287 ( p.)ISBN: 978-80-8073-805-1.
Detail

TIAN, G. Y. - WILSON, J. - KEPRT, J. Magnetic-acoustic emission for stress and material characterisation. In The proceedings of the 11th International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation. Japan: IOS Press, 2006. p. 45-48.
Detail

KEPRT, J.; BENEŠ, P. A Comparison of AE Sensor Calibration Methods. Journal of Acoustic Emission, 2008, vol. 2008, no. 26, p. 60-71. ISSN: 0730-0050.
Detail

KEPRT, J. - BENEŠ, P. Kalibrace snímačů AE. In Defektoskopie 2006 - Sborník příspěvků. Tábor: VUT Brno, 2006. s. 101 ( s.)ISBN: 80-214-3290-X.
Detail

KEPRT, J.; BENEŠ, P. Stanovení nejistot primární kalibrace snímačů akustické emise. In Defektoskopie 2007 Sborník příspěvků. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2007. s. 105-110. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

KEPRT, J.; BENEŠ, P. Determination of Uncertainty in Calibration of Acoustic Emission Sensors. In 4th International Conference On Non-descructive testing. Athens: Hellenic Society of NDT, 2007. p. 105-110.
Detail

FIDLER, P.; BENEŠ, P. EMAT snímač akustické emise. In Defektoskopie 2007 - sborník příspěvků. Praha: VUT Brno, 2007. s. 20 ( s.)ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail