Detail projektu

Zavedení nového předmětu "3D počítačová grafika"

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

O projektu

V rámci tohoto projektu bude vytvořen předmět, který studentům podá ucelené informce z 3D počítačové grafiky. Studenti si osvojí postupy práce ve specializovaných CAD systémech pro podporu tvorby architektonického projektování. Své znalosti následně využijí při zpracování architektonických projektů.

Označení

FRVŠ 0933

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Koutná Hana, RNDr., Ph.D. - hlavní řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (24.05.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2003-01-01 - 2003-12-31)