Detail projektu

Rozšíření a úprava studijního plánu Praktika z obrazového inženýrství

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2003-03-10 - nezadáno)

O projektu

Cílem předkládaného projektu je úprava náplně praktického kursu tak, aby lépe pokryl požadavky na znalost soudobých technik záznamu a úpravy obrazového materiálu. Současně bude do kursu zařazena jedna úloha z geometrické optiky. Nově zakoupené vybavení bude sloužit studentům kromě vlastního praktického kursu (25 posluchačů) i při řešení jejich diplomových prací zaměřených na obrazové struktury (např. hodnocení kvality tisku), strukturu fotocitlivých vrstev a jemnozrnných materiálů, strukturu a procesy rozpouštění polymerních materiálů, strukturu kompozitních materiálů a korozi pevných látek. Výsledků projektu budou využívat i ostatní ústavy FCH.

Popis anglicky
The project plans extension of the practice course for bette covering the actual state of the technique. The task based on the optical bench and the basics of the imaging will be added under this project. The other taks will be equiped by new optical microscope. The apparatus will be used besides the teaching also during the individual student's works at preparation of their diploma and Ph.D. thesis.

Klíčová slova
mikroskopie, optická lavice, zobrazování

Klíčová slova anglicky
microscopy, optical bench, imaging

Označení

IS2002/1895

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- příjemce (10.03.2003 - nezadáno)