Detail projektu

Povrchové úpravy netkaných textilií v plazmatu

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2003-03-10 - nezadáno)

O projektu

Cílem předkládaného projektu je studium změny smáčivosti netkaných textilií účinkem nízkoteplotního plazmatu při atmosférickém tlaku. Ke studiu bude využito materiálů přímo poskytnutých výrobcem, a proto v případě dostatečně kvalitních výsledků je i perspektiva přenesení této technologie do praxe. V rámci charakterizace smáčivosti netkaných textilií bude nutné tvůrčím způsobem rozvinout měření kontaktního úhlu na planárních površích s náhodnou strukturou. Výsledky práce budou prezentovány na mezinárodních konferencích. Na základě dosažených výsledků bude připravena nová úloha do praktik pro 4. ročník. Na projektu budeme spolupracovat i s katedrou fyzikální elektroniky MU v Brně.

Popis anglicky
The project is oriented on the surface treatmen of non-woven textiles by atmospheric pressure plasma. The samples will be taken at the production unit and thus the results could be easy transfered into the technology. The theory and methodic of the contact angle estimation at the rough surface will be developed. The results will be presented at international symposia and they will be base for the future application in practical exercises at faculty.

Klíčová slova
netkané textilie, povrchové úpravy, plasma

Klíčová slova anglicky
non-woven textile, surface treatment, plasma

Označení

IS2002/1877a

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- příjemce (10.03.2003 - nezadáno)